A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = Mansveld Projecten # Services B.V., Jan-Dirk van de Laar &description abstract = (ID:290) reorganisatie van functies en mobiliteitsoplossingen..gebouwen 24-uur gebruikt ~~ ====== (ID:290) reorganisatie van functies en mobiliteitsoplossingen..gebouwen 24-uur gebruikt====== ** Mansveld Projecten & Services B.V. ** \\ // Advies, Ontwerp, Realisatie en Onderhoud van Elektrotechnische Installaties // ^ Address|Le Havre 1, 5627 ST, Eindhoven, Nederland | ^ URL|www.mansveld.nl | ^ Contact|Jan-Dirk van de Laar, Directeur, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/Supplier; Research; Government; Project development; Real estate; Welfare | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; ICT; Maintenance; Installations | ^ Size|51-250 employees | ===== Role of company/organisation===== Mansveld is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed, het op een duurzame integrale wijze ontwikkelen van projecten in elke schaalgrootte, meer dan 50 jaar lang met succes in praktijk brengt. Mansveld heeft kennis vd professionele bouw en vastgoedbranche die, uit overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen, exploitatiegerichtheid, inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). I.c.m. onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budget-neutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Mansveld is een integer, transparant en door MVO gedreven system integrator met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang. ===== Opportunities for collaboration===== Mansveld heeft een aantal innovatieve ideeën voor de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Ondanks de reeds binnen Mansveld aanwezige kwaliteiten staan wij altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtengoed omarmen (o.a. DIO-bedrijven) Mansveld heeft zich verdiept in “The Natural Step” vd Gemeente Eindhoven en is voornemens deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging vd Integrale-aanpak sloten wij op 02-07-2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Het opstellen van een logistiek PVE hetgeen leidt tot een reorganisatie van functies en mobiliteitsoplossingen. Door het vermengen van wonen, werken en recreëren binnen de stad zal dit leiden tot minder logistiek bewegingen. Gebouwen moeten worden ingericht zodat ze 24-uur per dag gebruikt kunnen worden. Door het efficienter gebruik van gebouwen in combinatie met mobiliteitsoplossingen zal dit resulteren in het behouden van de leefbaarheid van de stad. ^ Illustrating file|{{public:outline_proposals:subdata:proposals:illustrations:290-q24-9._slimverduurzamen-invulformulier_2014-0122_bijlage_vraag_9.pdf?400&direct|9. SlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9.pdf}}| ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design; work flow; financial| ^ Enabling conditions|• Meetbaarheid van de mobiliteits- en verkeersbewegingen van goederen, mensen en middelen • Ondernemend leiderschap van de ALLE betrokken partijen incl. gemeente en burgers • Consistent beleid om toekomstvisie te blijven volgen • Financiering en reserveringen voor de toekomstambities • Dialoog met gebruikers van de stad t.b.v. draagvlak • Basic high tech infrastructuur| ===== Stage of development===== Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned. ===== Substantiation stage of development===== Ons idee is voornamelijk conceptueel. In ons voorstel gaan wij ervan uit dat we openbare en gebouw gebonden mobiliteit verbeteren. Hierin is altijd een winst te behalen omdat gebouwen en de openbare ruimte efficiënter gebruikt zal worden. “meten = weten” ? Een continue cyclus van: meten - evalueren - verbeteren ===== Provability contribution to sustainability===== Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations. ===== Step in the right direction===== Om een PVE van dit niveau samen te stellen heb je alle marktpartijen nodig. Door een integrale aanpak creëer je de benodigde betrokkenheid en draagvlak. ===== Flexible idea===== Het is een cyclisch proces. Doordat je de maatschappelijke ontwikkeling en de behoefte van gebruikers continue monitort en evalueert, kan direct worden ingesprongen op veranderingen. ===== Good investment===== Het opstellen van een logistiek PVE zal leiden tot een efficiënter gebruik van gebouwen. Een gebouw of ruimte kan in een 24-uurs economie meerdere gebruikersgroepen bedienen. Hierdoor is minder vastgoed of ruimte nodig. Dit gaat leiden tot minder logistieke bewegingen, minder verlies van grondstoffen, minder energiegebruik en het behoud van een leefbare binnenstad. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"maintenance" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"construction" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"products suppliers" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"underpinned innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"underpinned contribution"}}

TurTur Innovation Transitions