(ID:285) stadhuis 2...uit te bouwen

van Nielen Bouwmanagement bv
Management en consulting

AddressPrins Hendrikstraat 57a, 5611 HJ, Eindhoven, Nederland
URLwww.vannielenmanagement.nl
Contacting. A.H. van Nielen, Senior bouwmanager, info@vannielenmanagement.nl
Line of industryConsulting and Design services; Project development; Real estate; Other, Ambassador Sustaynability
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Installations, Oganisation / Management / Training in projects
Size1-10 employees

Role of company/organisation

Open minded senior (bouw- en organisatie-) projectmanager in staat om met een brede blik zowel ideeën als visies met open vizier te beoordelen en op zijn merites te beoordelen op doelmatigheid en inpasbaarheid. In staat om leiding te geven of deelnemer te zijn tijdens voortgang van processen welke moeten leiden tot beslissingen binnen tijdstrajecten. Proces- en projectmanager in breedste zin des woords. Zonder daarbij het doel te verliezen door groepen op het “rechte” pad te houden zonder af te dwalen. Probleemoplossend met als doel en visie: “samen creëer je meer als met individualisme” “Creatief samenwerken met specialisten op andere vlakken leidt tot hoger resultaat” “Met doelgerichtheid en enige eigenwijsheid kom je verder en worden ideeën niet al in de kiem gesmoord door een versmalde blik”

Opportunities for collaboration

Het coördineren en inspireren tijdens de advies- en organisatietrajecten in de complexiteit van vraagstukken die dit traject en project de komende jaren gaat genereren. Tijdens de fasen ideevorming, schetsplan, voorlopig plan, definitief plan, uitvoeringsperiode en nazorgtraject zorg dragen voor continuïteit en kennisbaak waarbij een schat aan ervaring op zowel technisch als organisatorisch vlak garandeert dat het team aan noodzakelijke specialisten steeds de spiegel voor krijgt gehouden om tot het hoogste niveau te komen bij het uiteindelijke resultaat. Kortom, input leveren en aansturen van het gehele proces en project.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Ondanks de opmerking dat aan de kantoortoren stadhuis 2 aan de buitenkant esthetisch ongewijzigd moeten blijven behoudens aanpassing van de gevel toch een spiegel. De kantoortoren is constructief/architectonisch ontworpen om haar aan de zijde van het Designhuis nog uit te bouwen met ten minste één stramien. Met de huidige fundering van het gebouw kan vanaf de 1e verdieping een uitbreiding plaats vinden door combinatie van staal en beton. Nu zit er een onrendabele verkeersruimte aan de zijde van het Designhuis. Als toch de gehele gevel van de kantoortoren wordt vervangen en geïsoleerd, waarom dan niet gebruik maken van de mogelijkheid en deze aanvullende meters (sec. kantoormeters zonder benodigde aanvullende verkeersruimten/toiletten en algemene voorzieningen) nu bouwen tijdens de renovatie? Er ontstaan dan nu, met minimale aanvullende investering, extra efficiënte meters met het zelfde aantal meters verkeers- en algemene ruimten. Hierdoor kunnen in de toekomst andere gemeentelijke panden mogelijk geheel vervallen. In cijfers: (Verdieping 2 als voorbeeld) Huidige VVO kantoorruimte 281, 84 m2 Uitbreiding één stramien genereert ca. 118 m2 extra kantoorruimte (4, 125 * 28, 75 m2) Een verhoging van kantooroppervlak van ca. 42% zonder noodzaak uitbreiding verkeersruimten. Doortellend over 10 kantoorverdiepingen 1.180 m2 extra kantoorruimte. Geheel gebouw: Nu 2.920 m2 VVO kantoor (verdieping 1 t/m 11) Uitbreiding met 118 m2 per verdieping geeft 4.100 m2 VVO kantoor (+/+ 1.180 m2) Nu: 250 werkplekken op 2.920 m2 VVO kantoor (11, 68 m2 VVO per werkplek) op 5.518 m2 VVO totaal Wordt: (met behoud van 11, 68 m2 VVO per werkplek) 351 werkplekken op 4.100 m2 VVO kantoor op 6.698 m2 VVO totaal Kortom met een vergroting van het pand met factor 1, 21 (21%) worden maar liefst 101 extra werkplekken gegenereerd, een stijging met factor 1, 40 (40%!) Tevens ontstaat er op de bovenste verdieping ook 180 m2 meer archiefruimte. Verhouding geheel gebouw: Nu: 7.560 m2 BVO voor 250 werkplekken = 30, 24 m2 noodzakelijk voor 1 werkplek Wordt: 8.740 m2 BVO voor 351 werkplekken = 24, 97 m2 noodzakelijk voor 1 werkplek Een verbetering van efficiëntie van gebouwgebruik van 17, 5%! Uitbreiding realiseren over de gehele hoogte van het gebouw is eenvoudig esthetisch te verantwoorden door gebruikmaking van de zelfde materialen als de nieuwe gevel. Er is uiteindelijk maar 8, 25 stekkende meter gevel per verdieping extra te realiseren alsmede de hoofddraagconstructie en de vloeren om dit idee te realiseren. De lage investering op duurzame constructiematerialen met een minimale extra investering op installaties op korte termijn creëert direct duurzame werkplekken en dus sneller rendement op geïnvesteerd vermogen omdat dit één van de eerste aan te pakken panden betreft. Uitbreiding vloeroppervlak start op 1e verdieping dus onder het “afdak” wat ontstaat aan de Designhuiszijde kan een podium worden gemaakt zodat het plein tussen stadhuistoren en Designhuis een ruimte wordt voor kleinschalige evenementen wat de leefbaarheid van de stadhuisomgeving te goede komt.

Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; work flow; financial
Enabling conditionsOpzet van een ontwerpteam (architect, constructeur, installatieadviseur en bouwmanager) om het idee verder uit te werken om op een zo efficiënt mogelijke manier de uitbreiding te realiseren.

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Toepassing van reeds bestaande constructie- en installatietechnische activiteiten. Het ontwerp en de uitvoering is niets nieuws, de duurzame resultaten in dit geval wel.

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Meer efficiënt m2 gebruik met een minimale uitbreiding van m2 gebouw leidt vanzelfsprekend tot meer duurzaamheid

Flexible idea

Het aantal extra te creëren m2 is een eenmalige bouwkundige activiteit welke vervolgens zorgt voor het hebben en houden van vloeroppervlak wat flexibel indeelbaar is voor allerlei funties

Good investment

Vergroting van het pand met 21% realiseert 40% meer direct inzetbare kantoorruimte / werkplek. Omdat de gevels toch al vervangen moeten worden is de minimale extra noodzakelijke gevellengte minimaal. Huidige gebouwomtrek gaat van 96 'm naar 103, 87 'm. De gebouwomtrek wordt maar 8% vergroot.

Comments

Dit is een voorbeeld waaruit blijkt dat het op voorhand “stellen” dat het gebouw esthetisch niet “mag” worden aangepast een blokkade werpt op ideevorming. Doelstelling van dit proces is om open minded in te stappen zonder beperkingen. Uit bijgaand idee blijkt dat deze beperking zonder onderbouwing er een is die een hele grote slag in efficiëntie tegen dreigt te houden. Mijn advies is om dit soort beperkingen op voorhand uit de beoordeling van alle ideeën te houden totdat is aangetoond dat een idee geen toegevoegde waarde heeft

TurTur Innovation Transitions