(ID:282) (rest-)warmtestromen, optimaal...Warmtecascadering...Warmte-uitwisseling….Warmtebank

Visser & Smit Hanab
Visser & Smit Hanab (V&SH, http://www.vshanab.nl) is een gerenommeerde Nederlandse aannemer gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties. Met 1500 medewerkers is ons bedrijf internationaal, nationaal en lokaal actief. Wij ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, exploiteren en financieren projecten op gebied van energie en water. Wij maken onderdeel uit van VolkerWessels, ons concern dat bestaat uit meer dan 100 zelfstandige ondernemingen. Deze zijn ondermeer actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw, vastgoedontwikkeling, wegenbouw, netwerkinfrastructuur en installatietechniek. Zie (www.volkerwessels.com)

AddressRietgorsweg 6, 3356LJ, Papendrecht, NL
URLwww.vshanab.nl
ContactRemco van Beest, Project Manager, r.van.beest@vshanab.nl
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Research; Project development
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Transport; Installations
Sizemore than 1000 employees

Role of company/organisation

Voor ‘duurzaam Eindhoven’ kunnen wij ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen) en bovengrondse installaties ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Als ‘ontwikkelende aannemer’ voegen wij waarde toe door in initiatieffase van het project mee te denken: ‘uitvoering’ en ‘beheer- & onderhoud’ betrekken wij in een vroeg stadium om zo te komen tot een optimale ‘Total Cost of Ownership’. Vanuit die filosofie doen wij ook onderzoek en schrijven we bijvoorbeeld zelf haalbaarheidstudies voor Eindhoven. Wij hebben ervaring met risico- en omgevingsmanagement bij grote projecten en delen deze kennis graag t.b.v. ‘Eindhoven’.

Opportunities for collaboration

Het belang van samenwerking moet uiteraard per idee worden gewogen, maar in het algemeen geldt dat ‘samenwerken’ in ons DNA zit: wij zijn overtuigd van het feit dat ‘samenwerking’ de sleutel tot succes is voor dergelijke complexe en uitdagende initiatieven en gedragen ons als zodanig. Wij hebben dan ook veel ervaring met samenwerkingsvormen als consortia, Publiek Private Samenwerking, bouwteams e.a. - al dan niet in de rol van penvoerder. Onze attitude en ervaring brengen wij graag in bij het initiatief voor de verduurzaming van de stad Eindhoven.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Ons idee is het inventariseren van beschikbare (rest-)warmtestromen, om hier vervolgens op een zo optimaal mogelijke manier gebruik van te maken. Graag attenderen wij u op een aantal mogelijkheden/aandachtspunten in dit verband: Warmtecascadering Cascadering staat voor hergebruik van energie: Restwarmte gebruiken via een zgn. warmte-waterval. Het concept ontstaat uit de notie dat hoogwaardige vormen van energie (gas, hout) momenteel gebruikt worden om een gebouw op te warmen tot kamertemperatuur. Dat is eigenlijk zonde van de energie, want eigenlijk is er maar een warmtebron nodig die de ruimte slechts een paar graden verwarmt. Idealiter zullen de hoogwaardige vormen van energie eerst gebruikt moeten worden door industrie. De restwarmte daarvan warmt bijvoorbeeld een zwembad op, en de restwarmte daarvan kan dan gebruikt worden voor woningen. Warmte-uitwisseling Warmte uitwisseling is omgaan met het verschil in de warmte en koude vraag van verschillende functies. Sommige gebouwen hebben koeling nodig, anderen hebben warmte nodig. In principe zou de koppeling van deze gebouwen niet meer dan logisch zijn, want dan wordt er niet aan de ene kant gas verbrand om te verwarmen en aan de andere kant elektriciteit omgezet in koeling door middel van airconditioning. Door te zoeken naar verschil in functies van gebouwen of naar verschil in moment van energieverbruik (theater versus kantoren bijvoorbeeld) kunnen intelligente koppelingen worden gemaakt. ‘Warmtebank’ Het combineren van meerdere restwarmte stromen, waarbij restwarmte-uitwisseling en de warmtecascade elkaar versterken als een soort grootschalig (ondergronds) warmtenetwerk. De bedoeling hiervan is dat iedereen op elk moment warmte of koude kan aftappen als hij of zij dat nodig heeft. Een soort warmtebank, maar dan onder de grond. Bovenstaande toepassingen zorgen voor minder (fossiele) energieopwekking en dragen zo bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Eindhoven; zo ondersteunen zij de gemeente Eindhoven. Een goede zichtbare communicatie over het initiatief zorgt voor meer betrokkenheid van de inwoners van de stad en draagt bij aan enthousiasme, trotst en eigen initiatief op het gebied van duurzaamheid.

Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; work flow
Enabling conditionsRandvoorwaarden 1. Partner voor gebouwinstallaties 2. Partner voor bodemenergie 3. Evt. vergunningen

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Hergebruik van (rest-)warmte wordt in Nederland al langer toegepast, bijvoorbeeld in Rotterdam (zie http://www.dnnw.nl).

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Het idee beperkt de opwekking van (fossiele) energie omdat 'overtollige' warmte alsnog wordt ingezet tbv warmtevoorziening.

Flexible idea

Het gaat om reststromen (warmte) die anders in het milieu terecht waren gekomen; bovendien wordt geen energie verspild aan het terugkoelen van deze restwarmte.

Good investment

Restwarmte projecten worden toegepast in de praktijk. Een verdere onderbouwing van dit idee specfifiek voor de 'Eindhoven' case lijkt mij in deze fase niet opportuun.

TurTur Innovation Transitions