Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_27 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = BAS Nederland, Arash Aazami
 +&​description abstract = (ID:027) energie transitie realiseren door Energiemanagement
 +~~
 +
 +====== (ID:027) energie transitie realiseren door Energiemanagement======
 +
 + ** BAS Nederland ** \\  // BAS helpt u eigenaar te worden van uw energievoorziening. Daarmee wordt u duurzaam, groen en stoot u minder CO2 uit. Wij noemen dit de Weg naar Nul euro energiekosten. //
 +
 +^  Address|Rivium Ooslaan 43, 2909 LL, Capelle aan den IJssel, The Netherlands |
 +^  URL|www.basnederland.nl |
 +^  Contact|Arash Aazami, Founder, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Other,​ Energiemanagement ​  |
 +^  Area of expertise|Sustainability;​ ICT; Maintenance,​ Energiemanagement ​  |
 +^  Size|11-50 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Eindhoven neutraal in 2045. Met andere woorden de Weg Naar Nul voor de gemeente Eindhoven. BAS begeleid, regisseert en implementeert de Weg Naar Nul. BAS kan met haar software de energie en teruglevering van energie administreren en inzichtelijk maken. Daarnaast kan BAS meerdere producten en maatregelen zodanig inzetten dat het optimaal resultaat bereikt wordt, namelijk de stappen op de Weg Naar Nul. Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Hiermee wordt het optimale resultaat bereikt van en voor alle deelnemers in dit project.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +De kracht van BAS is de energie transitie realiseren door Energiemanagement. Door het inzichtelijk maken van de energiestromen en de factoren die deze energiestromen kunnen beïnvloeden is Bas instaat deze energiestromen te managen. Met de kennis hoe je de energiestromen kan beïnvloeden gebaseerd op investeringen,​ terug-verdientijden en rendementen maakt Bas inzichtelijk welke stappen er genomen moeten worden op de Weg Naar Nul. Op basis van de inzichten die Bas realiseert en de stappen die Bas adviseert worden de oplossingen (stappen) uitgevoerd door derden. Elke stap wordt pas doorgevoerd wanneer deze het meeste waarde toevoegt op de Weg Naar Nul voor de gemeente Eindhoven.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +1. Eindhoven als duurzame stad Het minder gebruiken van fossiele brandstoffen leid direct tot een duurzamere stad. Alle activiteiten van BAS zijn erop gericht om het gebruik van fossiele brandstoffen te elimineren. Dit resulteert direct in minder CO2 uitstoot. BAS maakt het mogelijk dat deze transitie zichzelf financiert. Hiervoor is "De Weg Naar Nul" geïntroduceerd. Bas zal op basis van Energiemanagement de transitie voor u inrichten, begeleiden, in samenwerking uitvoeren en garanderen. 2. Eindhoven energie neutraal Energie Management is het middel om aan energie neutraliteit te gaan werken. Weten wat er wordt verbruikt, wanneer het wordt verbruikt en waarom het wordt verbruikt maakt het mogelijk om energiestromen te beïnvloeden. Maar daarbij is de kennis van het vastgoed, de omgeving en de infrastructuren van wezenlijk belang. Met deze kennis kan de Weg Naar Nul worden ingevuld. Continue moet deze worden gemonitord om uiteindelijk het resultaat Eindhoven energie neutraal in 2045 te borgen. BAS is de Energiemanager,​ maar gaat verder dan dit alleen. BAS draagt verantwoordelijkheid,​ implementeert de stappen en garandeert het resultaat! 3. Ondersteunen van veranderende Overhead Het nieuwe werken vraagt ook een andere benadering van het energiegebruik. Immers door alle flexwerkplekken in de kantoren zal er ook een andere vraag naar energie zijn in deze kantoren. BAS maakt het mogelijk om vraag en aanbod van Energie in een kantoor op elkaar af te stemmen. Hierdoor wordt verspilling van energie tegen gegaan. 4. Waarde creëren stadhuisplein e.o. Hierin heeft BAS niet direct een toegevoegde waarde. 5. Zichtbaar maken innovatie. Energie Management maakt het mogelijk om de gekozen oplossingen en resultaten daarvan op een efficiënte manier en tegen lage kosten te delen met de omgeving. Of het nu gaat om het showen van informatie omtrent Energie verbruiken en besparingen voor een kantoor of voor alle vastgoed bezitten van de gemeente. BAS maakt het mogelijk.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​27-q24-bas_brochure.pdf?​400&​direct|BAS Brochure.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|Er zijn geen belemmeringen.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +BAS is opgericht in 2010 en beschikt over een snel groeiende groep klanten: eigenaren van vastgoed. Op dit ogenblik bedient BAS vooral overheden, zorginstellingen en (middel-)grote vastgoedeigenaren. BAS is er niet om alleen maar advies te geven: bij BAS staat actie centraal. We voeren alle stappen uit om onze klanten écht energieonafhankelijk te helpen worden. Pand voor pand. Hiervoor maken wij gebruik van eigen software, een groeiend netwerk gespecialiseerde Business Partners en fantastische toeleveranciers. Ons werk? Alles samenbrengen tot één product: de WEG NAAR NUL. Je hoeft steeds minder energie te ontvangen van BAS, omdat BAS je steeds meer eigen energie helpt maken. Aan het einde van de WNN zijn jouw energiekosten Nul, jouw schadelijke uitstoot Nul en wint iedereen erbij. Beneficial to All Stakeholders.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +De gevolgen van de aanpak van BAS zijn: - nul CO2-uitstoot - nul afhankelijkheid van fossiele energiebronnen - nul euro energiekosten - Een betere werk en leefomgeving. - Waarde vermeerdering van het Vastgoed. - Een energie bewuste cultuur binnen uw organisatie.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Uw organisatie is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Dit geld dus ook voor uw energie- en huisvestingsbehoefte. De wetgeving veranderd, de techniek verbeterd (innoveert) en uw financiële mogelijkheden wijzigen. De BAS methode is zo ingericht dat deze de onomkeerbare milieueffecten van fossiele brandstoffen tegen gaat. De Weg Naar Nul is een flexibel meerjaren traject. Elke volgende stap op De Weg Naar Nul wordt getoetst. Hierin wordt meegenomen de veranderende organisatie,​ de financiële beschikbare middelen, de stand van de techniek en regelgeving. Met andere woorden het is geen vast staand plan maar een dynamisch meerjaren traject waarbij BAS in samen werking met u De Weg Naar Nul regisseert.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Alle te nemen stappen op De Weg Naar Nul worden onderbouwd met de volgende cijfers: -De besparing van Elektriciteit en Gas in kWh en m3. -De bespaarde jaarlijkse kosten voor verbruik van Elektriciteit en Gas in €. -De vermeden CO2 in kg. -De benodigde investering in €. -De terugverdientijd in jaren en maanden bij een gelijkblijvende energieprijs en een stijgende energieprijs. -De levensduur van de oplossing. -Het rendement op de investering. -De onderbouwing van de opgebouwde financiële middelen voor de financiering van de volgende stap.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Enthousiast zijn wij geworden op de manier hoe de gemeente Eindhoven de energie transitie gaat oppakken. Niet alleen, maar overheid en markt gezamenlijk. De Weg Naar Nul van BAS sluit hier naadloos op aan. Sterker nog De Weg Naar Nul is de oplossing! De afgelopen decennia zijn bedrijven zich gaan specialiseren op één of enkele toepassingen. De transitie waar wij voorstaan vraagt een integrale aanpak van diverse specialisten,​ BAS Energie en de gemeente Eindhoven. Alleen door gezamenlijk vanuit een integrale gedachte de Energietransitie vorm te geven maakt dat deze zal slagen. BAS en haar klanten behalen nu 30% energie besparing in 4 jaar. Dus Eindhoven NUL in 2045! En nu op Weg naar …..
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions