Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_277 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Mansveld Projecten # Services B.V., Jan-Dirk van de Laar
 +&​description abstract = (ID:277) centraliseren facilitaire dienstverleningen..job crafting...minimaal ruimtegebruik
 +~~
 +
 +====== (ID:277) centraliseren facilitaire dienstverleningen..job crafting...minimaal ruimtegebruik======
 +
 + ** Mansveld Projecten & Services B.V. ** \\  // Advies, Ontwerp, Realisatie en Onderhoud van Elektrotechnische Installaties //
 +
 +^  Address|Le Havre 1, 5627 ST, Eindhoven, Nederland |
 +^  URL|www.mansveld.nl |
 +^  Contact|Jan-Dirk van de Laar, Directeur, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting;​ Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/​Supplier;​ Research; Government; Project development;​ Real estate; Welfare ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; ICT; Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|51-250 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Mansveld is een regionaal verankerde “system integrator” die haar gedachtegoed,​ het op een duurzame integrale wijze ontwikkelen van projecten in elke schaalgrootte,​ meer dan 50 jaar lang met succes in praktijk brengt. Mansveld heeft kennis vd professionele bouw en vastgoedbranche die, uit overtuiging over de noodzaak, een duurzame integrale aanpak heeft eigen gemaakt. Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen, respect, evenwichtige verdienmodellen,​ exploitatiegerichtheid,​ inspirerende regie en een synergetisch project informatie netwerk (SPIN). I.c.m. onze brede expertise, innovatiekracht en creativiteit leidt deze aanpak tot buitengewone oplossingen. Onderzoek toont aan dat deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 10%, een budget-neutrale verduurzaming en derhalve een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Mansveld is een integer, transparant en door MVO gedreven system integrator met aantoonbare samenwerkingservaring en een door nieuwsgierigheid geprikkelde innovatiedrang.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Mansveld heeft een aantal innovatieve ideeën voor de door de gemeente Eindhoven gedefinieerde ambities. Gezien de grote belangstelling voor dit gemeentelijk initiatief zal aantal en originaliteit van ingebrachte ideeën ongetwijfeld hoog scoren. Onze kracht ligt in het evenwichtig verbinden van alle denkbare expertise en het op integrale wijze inpassen van bruikbare ideeën. Ondanks de reeds binnen Mansveld aanwezige kwaliteiten staan wij altijd open voor toetreding van partijen die eventuele leemten opvullen en ons duurzame integrale gedachtengoed omarmen (o.a. DIO-bedrijven). Mansveld heeft zich verdiept in “The Natural Step” vd Gemeente Eindhoven en is voornemens deze methodiek in te passen in haar werkwijze. Ter bekrachtiging van onze samenwerkingsbereidheid en onze overtuiging vd Integrale-aanpak sloten wij op 02-07-2008 het ‘Convenant van Eindhoven’ met uw toenmalig Wethouder Economische Zaken.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Uitgangspunt van dit Mansveld idee is ambitie 2 “de veranderende overheid”; De veranderende overheid zal als vliegwiel fungeren voor de duurzame ontwikkeling tot en met 2042 Eindhoven energie neutraal. Scope 2017: Dit zal als eerste plaats vinden in “Het Nieuwe Werken”. Dit flexibelere huisvestingsbeleid leidt tot een concentratie van werkplekken minimalisering tot wellicht 15 m2 per persoon in ruimte gebruik. Het overschot in m2 in de gemeentelijke panden wat hierdoor ontstaat, is direct inzetbaar is voor overige functies waarmee de 24/7 economie gefaciliteerd kan worden. ( zie overige ingestuurde ideeën Mansveld) In deze vrijgekomen m2 worden de andere ambities vormgegeven. Door het centraliseren van de facilitaire dienstverleningen zoal restauratieve voorzieningen wordt energie besparend gehandeld. De hierdoor extra verkeersbewegingen door ambtenaren tussen de gebouwen zullen door middel van inzet E-taxi en of fiets gerealiseerd worden. In het kader van het optimaliseren van het energiegebruik van de gemeentelijke gebouwen zullen gebruikers van geïnstrueerd worden hoe hun gebouw zo duurzaam mogelijk te gebruiken is. Scope 2027; De veranderende overheid laat meer ruimte over voor advieswerkzaamheden door externe / markt partijen. Dit kan zichtbaar gemaakt worden door een adviesgebouw in de vrij gekomen m2 te vestigen. In de toekomst zal meer gebruik gemaakt worden van alle beschikbare kwaliteiten van werknemers om tot persoonlijk functieprofiel te komen. Door toepassen van deze “job crafting” zal de productiviteit van mensen toenemen, zal leiden tot reductie van medewerkers met bijbehoren de m2 gebouw welke weer ingezet worden voor de overige ambities in het kader van slim verduurzamen van Eindhoven. Scope 2042: Tegen deze tijd zal de veranderende overheid als vliegwiel voor slimme verduurzaming van Eindhoven doormiddel van het nieuwe werken ook geleid hebben tot invulling van de andere ambities en er nog enkel nog een optimaal functionerend ambtenarenapparaat bestaan met minimaal ruimtegebruik.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​277-q24-slimverduurzamen-invulformulier_2014-0122_bijlage_vraag_9.pdf?​400&​direct|SlimVerduurzamen-Invulformulier 2014-0122 bijlage vraag 9.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|Betrouwbare overheid Consistent beleid Ambtelijke voortvarendheid Regelgevingsluwte|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Zie artikel; De kunst van het vertrouwen. Gemeenten aan de slag met Het Nieuwe Werken en zie [[http://​www.aeno.nl/​fileadmin/​het-nieuwe-werken/​De_kunst_van_samenwerken.pdf]] ​
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Underpinned contribution to sustainability;​ this can be shown on the basis of experiments or calculations.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Het Nieuwe Werken fungeert als vliegwiel voor het slimme verduurzamen van de overige ambities van Eindhoven.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Omdat de overige bestaande m2 niet gesloopt worden maar duurzaam hergebruikt,​ is Het Nieuwe Werken omkeerbaar.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Zie o.a. productiviteit stijging in [[http://​www.aeno.nl/​fileadmin/​het-nieuwe-werken/​De_kunst_van_samenwerken.pdf]] (pagina 23).
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​flexibility for government"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​maintenance"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​underpinned innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​underpinned contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions