(ID:276) vegetatiedak

Aannemersbedrijf Van Rijswijck
aannemersbedrijf

AddressLucas Gasselstraat 6, 5613 LB, Eindhoven, Nederland
URLwww.vanrijswijck.nl
ContactArjaan van Rijswijck, Directeur, arjaan@vanrijswijck.nl
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Project development; Real estate
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Maintenance; Installations
Size51-250 employees

Role of company/organisation

Het engineeren, ontwikkelen, coordineren en realiseren van het gehele duurzaamheidsproject zoals vermeld in de vraagspecificatie van de Gemeente Eindhoven. E.e.a. samen met regionale MKB bedrijven. Daarnaast zien wij een rol van onze organisatie bij het zorgdragen voor het beheer van het gebouw inclusief de daarbij behorende onderhoudswerkzaamheden voor de lange termijn. In bovengenoemde rol brengen wij tevens onze ervaring in op het gebied van: - Natural Step - CO2 neutraal bouwen - MVO - Social Return - GPR gebouw - FSC certificering

Opportunities for collaboration

1) Door het opzetten van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven borgen en bundelen wij de betrokkenheid, flexibiliteit, kennis en ervaring. Hierdoor zijn wij in staat om grote complexe projecten te realiseren en de concurrentie met de “grote” bedrijven in ons voordeel te beslechten. 2) Onze ervaring verder vergroten m.b.t. een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven die, net als onze organisatie, innovatief met duurzaamheid bezig zijn. 3) Mede door dit project onze kennis en ervaring vergroten op het gebied van duurzaamheid. 4) Door middel van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven MVO in de eigen regio te optimaliseren. Denk hierbij aan werkgelegenheid, Social Return etc.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Het aanbrengen van een vegetatiedak (Sedum). Door het aanbrengen van dakbedekking met vegetatie realiseren wij meerdere duurzaamheidsambities van de Gemeente Eindhoven door CO2 reductie, wateraccumulatie, luchtzuivering, zuurstofproducering en omgevingsverbetering. Hiermede komen wij de Gemeente Eindhoven tegemoet in de doelstelling m.b.t. EIndhoven als duurzame stad, Eindhoven energieneutraal en zichtbaar maken van innovatie.

Type of ideaproduct
Category of ideatechnical
Enabling conditionsDe gebruikte materialen van de dragende constructie mogen geen toxische stoffen afgeven en mogen niet chemisch reageren met de begroeiing tenzij ze er fysisch van gescheiden kunnen worden. Aan de dakranden, lichtkoepels, ventilatoren en aansluitingen op andere gebouwen wordt geen vegetatielaag aangelegd maar wordt deze vervangen door een grindlaag of tegels. Deze begroeiingsvrije zone heeft meerdere functies: - Verhinderen dat opspattende neerslag de muur het aanliggende gebouw vuil maakt. - Een pad aanbieden om het dakonderhoud te kunnen doen en als vluchtweg. - Beschermen van de waterafloop tegen verstopping door ingroeiende vegetatie. - Verhinderen dat vegetatie over de dakrand naar beneden hangt. - Verhinderen dat eventuele brand overslaat van/naar de vegetatie. Aantonen dat het dak de toegenomen belasting kan dragen.

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Deze dakbedekking wordt reeds toegepast in duurzame projecten. Wij hebben een Sedum dak gerealiseerd bij ons project “Sportpark De Hondsheuvels te Eindhoven”. Deze dakbedekking heeft zich in de praktijk reeds bewezen maar wordt continu geoptimaliseerd/doorontwikkeld waardoor steeds betere resultaten behaald worden.

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Een Sedum dak heeft bewezen het energieverbruik aanzienlijk te verlagen. Hiervan zijn praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten. Onderstaand enkele voorbeelden waarom een groendak een stap in de goede richting is van duurzaamheidsambities van de Gemeente Eindhoven. Voordelen: * Thermische isolatie * Geluidsisolatie * Gunstig voor de gezondheid (luchtzuiverend voor onzichtbare luchtpollen en stofdeeltjes. Haalt fijnstof uit de lucht en neemt 10 tot 20 % van het stof en de schadelijke bestanddelen op) * Esthetiek * Levensruimte * Economische voordelen (vermindering energiekosten) * Langere levensduur dak * Productievere werknemers * Maatschappelijke voordelen * Verbetering waterbeheer - Wateropname - Vertraagde waterafvoerhemelwater - Waterzuivering * Verbetering leefomgeving

Flexible idea

Een groendak is een volledig natuurlijk product zonder milieueffecten.

Good investment

Een vegetatiedak van één vierkante meter levert al genoeg zuurstof voor vier mensen voor een dag. Daarnaast gaat het dak langer mee, heeft het een isolerende werking en ontlast het het riool door bij regenbuien het water te absorberen. Het is natuurlijk een aankleding voor het gebouw en het is wat ons betreft de oplossing om het stedelijk gebied mee te verfraaien. Met 300 m² groendak compenseert u circa 1 ton CO2-uitstoot. Het riool wordt ontlast door het water vast te houden en zelfs te zuiveren. Dit type daken zorgt in de zomer voor een verkoelend effect.

TurTur Innovation Transitions