Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_271 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Hoppenbrouwers elektrotechniek bv, Ruud van Kempen
 +&​description abstract = (ID:271) Trias energetica, educatieve workshop energie gebruik
 +~~
 +
 +====== (ID:271) Trias energetica, educatieve workshop energie gebruik======
 +
 + ** Hoppenbrouwers elektrotechniek bv ** \\  // Hoppenbrouwers is een elektrotechnisch totaal installateur //
 +
 +^  Address|Kreitenmolenstraat 201, 5017ND, Udenhout, Nederland |
 +^  URL|www.hoppenbrouwerselektrotechniek.nl |
 +^  Contact|Ruud van Kempen, Commercieel adviseur, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; ICT; Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|251- 1000 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Hoppenbrouwers is een breed geörienteerde organisatie met een pragmatische benadering van projecten. Wij zijn met onze ruime ervaring zeer goed in staat om uit de gesprekken met onze opdrachtgevers de daadwerkelijk benodigde functionaliteiten te filteren zodat de installatie perfect passen bij de verwachtingen van de gebruikers. Onze proactieve houding resulteert vaak in een voortrekkers rol in een bouwteam.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Enkele jaren zijn wij de innovaties van BIM aan het volgen. Als we kijken naar het begrip duurzaamheid van een gebouw hoor hier ook bij het beheer en onderhoud van het gebouw in het economische leven van het gebouw. Het BIM model kan hierbij een grote steen bijdragen maar kan alleen worden gerealiseerd door een nauwe samenwerking van ontwerpende en uitvoerende partijen.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Beheersing Energie Consumptie Om de gebouwen van de gemeente te verduurzamen moeten we beginnen om een goed uitgangspunt te bepalen wat gebaseerd is op een stevig fundament en wordt gedragen door alle lagen van de organisatie. Als we kijken naar de Trias energetica is stap één het beperken van de energievraag. Natuurlijk kan dit bouwkundig en in de installatie op diversen manieren technische worden beinvloed, echter vinden wij dat het beperken van energie moet beginnen bij de gebruikers en verbruikers van energie. Wij willen voorstellen om alle ambtenaren van gemeente Eindhoven in een aantal educatieve workshop nog meer bewust te maken van ons energie gebruik in de dagelijkse operaties van gemeente Eindhoven. Tevens denken wij dat een goede monitoring en visualisatie (zichtbaarmaken innovatie) van energie stromen deze bewust wording kan ondersteunen en stimuleren. • Verbruik een oplader voor een telefoon energie als ik mijn telefoon loskoppel? • Wat is het verbruik van een pc en of beeldscherm in stand-by stand? • Is een aanwezigheid sensor in de toilet de voordeligste oplossing? • Wat kost een ritje met de lift? En waarom niet met de trap? • Wat besparen we als we met de fiets naar een andere locatie gaan? (Eindhoven als duurzame stad) • Wat kosten het meest energie in mijn kantoor? Warmte of verlichting?​ • Is het energie technische juist goed als we volgens het nieuwe werken thuis blijven of niet? • Moet men keuze vrijheid hebben waar men gaat werken op kantoor in verband met het nieuwe werken of moeten we energie technisch toch zo dicht mogelijk bij elkaar gaan zitten? (veranderende overheid) Met dit soort statements denken wij een groot draagvlak te creëren voor een verantwoord gebruik van energie en de verspillingen te beperken. Hierin kunnen we natuurlijk naadloos aansluiten op de ambities van Gemeente Eindhoven De techniek heeft een ondersteunende functie. Een zeer energie efficiënte lamp laten branden als het niet nodig is, is toch een verspilling van energie. Daarna pas moet men gaan nadenken over stap twee, gebruik van duurzame energie (Eindhoven energieneutraal) in alle vormen die technische tot de mogelijkheden behoren.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​271-q24-beheersing_energie_consumptie.pdf?​400&​direct|Beheersing Energie Consumptie.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|Benodigde partners die nog ontbreken in de deelnemerslijst:​ - Technische Universiteit Eindhoven, faculteit bouwkunde, vooral voor onderzoek naar de invloeden van het ontwerpen van gebouwen op de productiviteit,​ en gezondheid van gebruikers - Arbo-deskundige - De daadwerkelijke gebruikers van het gebouw, bijvoorbeeld schoonmakers,​ die kennen het gebouw en hoe het gebruikt wordt uit ervaring. Maar ook de beveiliging,​ conciërge, cateringmedewerkers,​ en uiteraard de ambtenaren en bezoekers. - Bouw Informatie Manager, voor het managen van het de informatie nu en in de toekomst Benodigde partners: In het voortraject is reeds overleg geweest om de haalbaarheid van het idee en de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken met ons bekende partijen die ook hun eigen ideeën inbrengen: Ralph Dansen, FD Architecten Geert -Jan Bosman, Van Hoften Installatietechniek bv|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Door de gebruikers te betrekken bij de toegepaste innovaties en inzicht te geven in verbruiken door monitoring zal de bewustwordingsproces verbeteren en de verantwoordelijkheid worden verlegt. Dit is misschien ook nog uitbreidbaar naar financiële prikkels voor geleverde prestaties per afdeling.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +The Natural Step is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheid ambitie van gemeente Eindhoven. Een van de peilers van The Natural Step is aandacht voor de mens. In onze voorgestelde werkwijze van evidence based design van een installatie arm gebouw is de gebruiker het startpunt en de reden van de hele exercitie. Het gaat niet om het gebouw maar om het gebruik. Als we het gebruik verduurzamen kan met een duurzaam gebouw echt duurzaam gewerkt worden. Als we alleen een duurzaam gebouw maken wordt dat nog niet meteen duurzaam gebruikt. Van aanpassingen aan de bestaande gebouwen wordt eerst de noodzaakt aangetoond en de inzichtelijk gemaakt dat ze werken. Dit gaat uit van beperken van verspilling. De eerste stap bij de Trias Materia en Trias Energetica.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Het is een werkwijze waarbij ruimte voor gecontroleerde experimenten kansen laat ontstaan voor innovatie. De ruimte in deze experimenten kan benut worden om milieueffecten te onderzoeken. Zolang The Natural Step gehanteerd wordt hierbij kunnen geen onomkeerbare negatieve milieueffecten teweeg worden gebracht. Wel bestaat de kans dat er positieve (on)omkeerbare milieueffecten teweeg worden gebracht op financieel sociaal, maatschappelijk en lokaal klimatologisch vlak.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Bij hoge temperaturen zakt productiviteit en koude tocht in nek krijgen we last van stijve spieren of ziek. Daarnaast zijn mensen meer tevreden als op enige wijze het binnenklimaat zelf kunnen instellen. Daglicht op ogen is nodig voor gezond dag/​nachtritme en voorkomt vermoeidheid en lagere productiviteit. Voorkomen van hinderlijke geluiden heeft hetzelfde positieve effect. Naast deze bekende voorkeuren zijn er minder bekende die op een meer onbewust niveau een rol spelen. We geven de voorkeur aan niet te fel licht, maar ook niet te donker en niet al te egaal. We kiezen voor ruimte met donkere vloer met licht plafond in plaats van andersom. Licht hoort van boven te komen. Bij uitzicht op levend groen produceren we minder stresshormoon,​ vertonen we een grotere creativiteit.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions