Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_265 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Aannemersbedrijf Van Rijswijck, Arjaan van Rijswijck
 +&​description abstract = (ID:265) warmte koude opslag
 +~~
 +
 +====== (ID:265) warmte koude opslag======
 +
 + ** Aannemersbedrijf Van Rijswijck ** \\  // Aannemersbedrijf //
 +
 +^  Address|Lucas Gasselstraat 6, 5613 LB, Eindhoven, Nederland |
 +^  URL|www.vanrijswijck.nl |
 +^  Contact|Arjaan van Rijswijck, Directeur, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting;​ Maintenance services; Project development;​ Real estate ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|51-250 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Het engineren, ontwikkelen,​ coordineren en realiseren van het gehele duurzaamheidsproject zoals vermeld in de vraagspecificatie van de Gemeente Eindhoven. E.e.a. samen met regionale MKB bedrijven. Daarnaast zien wij een rol van onze organisatie bij het zorgdragen voor het beheer van het gebouw inclusief de daarbij behorende onderhoudswerkzaamheden voor de lange termijn. In bovengenoemde rol brengen wij tevens onze ervaring in op het gebied van: - Natural Step - CO2 neutraal bouwen - MVO - Social Return - GPR gebouw - FSC certificering
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +1) Door het opzetten van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven borgen en bundelen wij de betrokkenheid,​ flexibiliteit,​ kennis en ervaring. Hierdoor zijn wij in staat om grote complexe projecten te realiseren en de concurentie met de "​grote"​bedrijven in ons voordeel te beslechten. 2) Onze ervaring verder vergroten m.b.t. een samenwerkingsverband tusen regionale MKB bedrijven die, net als onze organisatie,​ innovatief met duurzaamheid bezig zijn. 3) Mede door dit project onze kennis en ervaring vergroten op het gebied van duurzaamheid. 4) Door middel van een samenwerkingsverband tussen regionale MKB bedrijven MVO in de eigen regio te optimaliseren. Denk hierbij aan werkgelegenheid,​ Social Return etc.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Het gebouw(en) aansluiten op een WKO (warmte koude opslag) installatie op een zodanige manier dat deze ook zichtbaar is voor het publiek. Denk hierbij aan een glazen ruimte op een prominente plaats. Een WKO-installatie is een klimaatbeheersingssysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van in de bodem opgeslagen warmte en koude. Hiervoor worden meerdere ‘bronnen’ geboord; minimaal één voor warmte-opslag en minimaal één voor koude-opslag. Om in de zomer het gebouw te koelen, wordt uit de ‘koude bron’ grondwater opgepompt. In de winter wordt precies het omgekeerde gedaan: dan wordt uit de ‘warme bron’ warm grondwater opgepompt om het gebouw te verwarmen. Doordat warmte aan het grondwater wordt onttrokken, koelt het af. Dit afgekoelde grondwater wordt vervolgens opgeslagen in de ‘koude bron’. Via deze weg kan het gebouw met hetzelfde systeem zowel worden verwarmd als gekoeld. Op een duurzame manier energie opwekken waardoor de Gemeente Eindhoven tegemoet komt aan de doelstelling m.b.t. Eindhoven als duurzame stad; Eindhoven energieneutraal;​ Zichtbaar maken van innovatie.
 +^  Type of idea|product|
 +^  Category of idea|technical|
 +^  Enabling conditions|* Bodemgeschiktheid In het grootste deel van Nederland leent de bodem zich voor WKO, maar niet overal. De potentiële toepassing hangt af van de fysisch-chemische eigenschappen van de ondergrond. Hiernaast kan plaatselijke wet- en regelgeving aanleg en exploitatie van een WKO-systeem in de weg staan. Soms moet men voldoen aan nadere voorwaarden. Voordat een project wordt gestart, moet daarom uitvoerig bodemonderzoek plaatsvinden. * Organisatie en vergunningverlening Bij de aanleg van een WKO-systeem maken we gebruik van een gespecialiseerd adviesbureau. Wij selecteren deze adviseur op basis van kennis over de aanleg maar ook op basis van kennis m.b.t. de exploitatie van WKO-systemen. * Vergunning / rapportage Een vergunning en rapportage zijn verplicht.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Deze installatie wordt reeds toegepast in duurzame projecten. Wij hebben een WKO geplaatst bij ons project "​Sportpark De Hondsheuvels te Eindhoven"​. Deze installatie heeft zich in de praktijk reeds bewezen maar wordt continu geoptimaliseerd/​doorontwikkeld waardoor steeds betere resulaten behaald worden.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +De WKO installatie heeft bewezen het energieverbruik aanzienlijk te verlagen. Hiervan zijn praktijkvoorbeelden en onderzoeksresulaten. Onderstaand enkele voorbeelden waarom een WKO een goede stap in de goede richting is van duurzaamheidsambities van de Gemeente Eindhoven. Voordelen: • Lager energieverbruik en daardoor lagere energiekosten voor koeling en verwarming • Reductie CO2-emissie en schadelijke rookgassen • Kleinere technische ruimte • Minder geluidsproductie
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +WKO installatie is volledig recyclebaar (cradle to cradle). Er worden geen chemische toevoegingen gebruikt welke eventueel milieuschade zouden kunnen veroorzaken.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +De investering van een WKO-installatie is circa twee maal zo groot als van een conventionele koel- en warmte installatie. De exploitatiekosten zijn echter vele malen lager, waardoor de Total Cost of Ownership substantieel lager uitvalt. Gemiddeld bedraagt de besparing 17% van het investeringsbedrag per jaar. Hiermee komt de terugverdientijd van een WKO-installatie op 5-7 jaar. Koelen met WKO bespaart 40 - 80% op het elektriciteitsverbruik in vergelijking met een koelmachine. Verwarmen met WKO in combinatie met een warmtepomp bespaart minimaal circa 40% energie ten opzichte van verwarmen met een hoogrendementketel.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​visible innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​maintenance"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions