Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_262 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Cablean B.V., Hannan Mataich
 +&​description abstract = (ID:262) Cablean Surface..Cablean infrastructuur..gezonde leef- en werkomgeving
 +~~
 +
 +====== (ID:262) Cablean Surface..Cablean infrastructuur..gezonde leef- en werkomgeving======
 +
 + ** Cablean B.V. ** \\  // De doorbraakinnovatie "​Cablean Surface"​ op de markt gebracht waardoor er een “game change” in exploitatie van oppervlakken en een positief verdienmodel is ontstaan. //
 +
 +^  Address|Stationspark 550, 3364DA, Sliedrecht, Nederland |
 +^  URL|www.cablean.nl |
 +^  Contact|Hannan Mataich, Coordinator,​ <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Manufacturer/​Supplier;​ Project development;​ Real estate; Other, Oppervlakte Ontwikkeling ​  |
 +^  Area of expertise|Sustainability;​ Power generation and conversion ​  |
 +^  Size|11-50 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Onze overtuiging is dat mondiale maatschappelijke vraagstukken economisch op te lossen zijn. Simpelweg door aan ieder oppervlak 24/7 meer duurzame inhoud en waarde toe te voegen om daarmee economisch in beweging te kunnen komen. Onze ambitie is een rol te spelen in het vrij beschikbaar maken van energie, gezonde lucht en klimaatadaptatie. Cablean Surface wordt mede het zichtbare en deelbare (lokale) verlengstuk van uw ambitie, strategie, innovatie, gebiedsontwikkeling en bedrijfsvoering. Wij beschikken over de expertise om maximale duurzame toegevoegde waarde uit uw oppervlak te halen. De eenvoud van het concept Cablean Surface zorgt dat we een eigen zelfstandig en duurzaam verdienmodel hebben en concreet bijdragen aan een moderne maatschappelijk verantwoorde samenleving.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +In dit proces heeft ieder zijn eigen rol, belang en tempo. We leven in een complexe tijd van transitie die veel van de samenleving eist en vraagt, snelle oplossingen niet generiek zijn en er daardoor spanning ontstaat omdat we ogenschijnlijk alles moeten veranderen. De kans zit hem in het kunnen slagen in zaken als duurzaamheid,​ maatschappelijke verantwoordelijkheid en economie te integreren in een positief verdienmodel. Dus niet als kosten, maar onderdeel van de opbrengsten. Een overheid kan bijvoorbeeld generiek introduceren,​ organiseren en faciliteren waardoor de markt economisch verantwoord kan inspelen op de kansen. Daardoor krijgt het gebied de meeste waarde tegen de laagste kosten. De markt zal de ontwikkeling aanjagen als ze ermee kunnen verdienen en groeien.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Cablean Surface is permanent het obstakel tegen negatieve impacten zoals bijvoorbeeld ongezonde lucht, gebrek aan betaalbare levensbehoeften zoals energie en water, besparingen,​ klimaatverandering en natuurlijk stilstand. Ieder oppervlak draagt concreet en zichtbaar bij aan een betere en gezonde leef- en werkomgeving door mee te bewegen naar de toekomst en onderdeel te mogen zijn van de oplossing in plaats van het probleem. Cablean Surface wordt het zichtbare en deelbare lokale verlengstuk van uw ambitie, beleid, gebiedsontwikkeling en bedrijfsvoering. Iedereen kan “meedoen”. Zo wordt bijvoorbeeld uw vastgoed en infrastructuur de basis van een betaalbaar en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. U kunt uw stakeholders zonder kostenverhogingen concreet en eigentijds laten participeren in werkgelegenheid en innovatie binnen hun eigen nieuwe lokale industrie en economie. De Cablean infrastructuur inrichten en configureren met applicaties waardoor het optimaal functioneel wordt en blijft. Afhankelijk van het economische en maatschappelijke model. De Cablean App Store is modulair ingericht met een spectrum aan applicaties,​ de zogenaamde Cablean App’s. De Cablean App’s worden in de modules geplaatst en hun samenspel vertegenwoordigd de unieke en maximale toegevoegde waarde per oppervlak in de tijd. Aan de hand van de geselecteerde inrichting » Energieopwekking en - opslag; » (Regen)Watermanagement;​ » Gezondheid/​Luchtzuivering (contact zuivering); » Lokale CO2 Compensatie;​ » Communicatie;​ » Klimaatadaptatie;​ » Biobased Productie; » Sanering » Mobiliteit Services. (configuratie) bepalen we de som en scenario’s van de impact welke we aan het oppervlak willen geven. We programmeren dus 24/7 de bestemming en impact van het oppervlak. Wij zijn er dan ook altijd van overtuigd dat het behalen van de vijf speerpunten met de Cablean Surface mogelijk is.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​262-q24-cablean_brochure_nederlands.pdf?​400&​direct|Cablean brochure Nederlands.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ financial|
 +^  Enabling conditions|Het aanbod dient naar de markt zo aantrekkelijk en dynamisch mogelijk gemaakt te worden. Dit is nodig om de hoogste toegevoegde waarde te behalen. Cablean heeft een programma om maximaal positief momentum te kunnen bewerkstelligen. Dit doen we altijd samen met de lokale community en partners. Hier dient de ruimte voor te zijn om de exploitatie tot stand te laten komen. Uiteraard zijn er technische randvoorwaarden aanwezig. Dit is het Cablean Proof maken van het oppervlak. Ook hiervoor zijn er altijd oplossingen voor. Cablean heeft tevens een sterk netwerk van partners om zich heen. In overleg word gekeken of testopstelling gewenst is. Echter is de Cablean Surface op meerdere locaties reeds toegepast en dus een bewezen techniek.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +De Cablean Technologie is gepatenteerd en als industriële standaard ontwikkeld in Nederland. Technologie partners bij de ontwikkeling van het systeem zijn o.a. Sapa Profiles te Drunen (wereldmarktleider aluminium profielen), Heras te Oirschot (marktleider in buitenbeveiliging,​ onderdeel van CRH) en VDL te Eindhoven (internationaal toonaangevende industrie groep). We hebben inmiddels aangetoond in landelijke projecten dat een Cablean Surface op diverse toepassingen een ideale toepassing heeft. De eerste schermprojecten zijn gerealiseerd bij diverse sportverenigingen (o.a. BSV Limburgia te Brunssum, vv SCR te Rijswijk en vv Sliedrecht te Sliedrecht). De eerste gevel- en dakprojecten zijn gerealiseerd bij scholen (o.a. Duurzaamheidfabriek te Dordrecht) en fabrieken (o.a. Heras te Oirschot). De eerste bouwlocatie zijn ingericht met woningbouwverenigingen (o.a. Elan Wonen te Haarlem en Vestia te Rotterdam).
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Cablean Surface » 24/7 in beweging » Modulair samen te stellen en aan te passen met diverse applicaties » 100% circulair in verschillende toepassingen » 100% circulair in grondstofketen » 100% adaptief » Eigentijds en innovatief in 24/7 economie » Lokaal samen te stellen en in te richten » Concrete aanjager van de lokale groene economie » Hoogste duurzame en maatschappelijke toegevoegde waarde » Hoogste rendement per m2 » Sluit aan bij de realiteit van een snel veranderende maatschappij Voor nadere informatie en impressie verwijzen wij u graag naar onze brochure in de bijlage
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Cablean Surface is een modulair samengesteld product welke op en bij ieder oppervlak past. Door zijn uniek ontwerp is de Cablean Surface ieder moment herbruikbaar en inzetbaar op andere typen oppervlak. Zo behoudt het product zijn waarde. Hierdoor kan een scherm desgewenst ingezet worden als een gevel op een andere locatie, maar ook als een wegscherm, dak of boarding. Het unieke van de Cablean Surface is dat de inrichting/​invulling van de apps op eigen keuze gebeurd. Hierdoor heeft u altijd de gewense (gezonde miieu) effecten. Daarnaast bent u vrij om tussentijds het aanbod te wijzigen (indien gewenst).
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +De financiële baten zijn afhankelijk van de gekozen configuratie in applicaties,​ gebiedsgebonden aspecten zoals de locatie en de lokale omstandigheden in het gebied. Gebaseerd op een basis economiemodel is het volgende te zeggen: een economische dekking haalbaar is van (directe inkomsten) minimaal € 200, - per m² per jaar. De economische baten komen in eerste instantie uit de lokale werkgelegenheid. De toegevoegde waarde bedraagt minimaal ca. € 150, - per m² Cablean Surface aan directe nieuwe werkgelegenheid in de vorm van lokale assemblage van het project. Verdere verdieping in lokale werkgelegenheid is niet uitgewerkt maar wel aanwezig (bijvoorbeeld bij inkoop applicaties en inkoop van beheer- en exploitatiewerkzaamheden).De maatschappelijke baten zijn lokaal en onderscheidend voor het gebied; Direct en toekomstbestendig met gezondheid, werkgelegenheid,​ klimaatbestendigheid,​ leefbaarheid en zelfredzaamheid.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Wij hopen u middels deze introductie te hebben overtuigd van de meerwaarde en directe inpasbaarheid voor uw gemeente. Onze missie is deze kennis te delen om maximaal bij te kunnen dragen aan de toekomst. Wij zouden het op prijs stellen op korte termijn u te mogen spreken. Vanzelfsprekend zijn we altijd beschikbaar voor nadere informatie.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​visible innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​maintenance"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions