Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_248 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Dubotechniek Bedrijven BV, D Bauer
 +&​description abstract = (ID:248) kostenneutraal, ​ energieneutraal, ​ exploitatiewerkzaamheden...ONE is een modulaire opbouw van een compleet WKO systeem
 +~~
 +
 +====== (ID:248) kostenneutraal, ​ energieneutraal, ​ exploitatiewerkzaamheden...ONE is een modulaire opbouw van een compleet WKO systeem======
 +
 + ** Dubotechniek Bedrijven BV ** \\  // Advies/ Ingenieursbureau //
 +
 +^  Address|Van Voordenpark 5a, 5301 KP, Zaltbommel, Nederland |
 +^  URL|www.dubobedrijven.nl |
 +^  Contact|D Bauer, Salesmanager,​ <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting;​ Manufacturer/​Supplier;​ Project development ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|11-50 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Dubobedrijven heeft ervaring op het gebied van installatieadvies- en ontwerp. We hebben ervaring met de exploitatie van meer dan 15 (grote) duurzame projecten. Hierin opereert Dubotechniek Energie BV als (mede-)investeerder,​ beheerder van de installaties,​ aansturen van onderhoud, versturen van facturen, beheer bronnen, ingangspunt voor klantvragen,​ etc. Bovenstaande diensten worden uitgevoerd voor eigen projecten en voor projecten in eigendom bij verschillende woningcorporaties,​ VVE’s en project ontwikkelaars. We focusen ons op duurzame energie projecten (PV, WKO, WKK). Onze expertise betreft: • Advies/​ontwerp (technisch en financieel) • Opstellen documenten (tekeningen,​ bestek, programma van eisen) • Projectrealisatie • Exploitatie berekeningen en analyse • Voeren van administratie • Uitvoeren onderhoud (afdeling Service) • Langjarige exploitatie
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Dubobedrijven heeft goede contacten en werkervaring met een groot aantal leveranciers en aannemers. Dubobedrijven kan in elke fase van een project betrokken zijn. Als onderdeel van de Volker Wessels heeft Dubobedrijven veel kennis en ervaring met een groot aantal bedrijven in de markt.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +We stellen voor: Het kostenneutraal aanpakken van bestaande gebouwen waarbij we komen tot duurzame gebouwen, tot energieneutraal. Met kostenneutraal wordt bedoeld: Isolatie, energiebesparing en duurzame energie toepassingen,​ zonder meerkosten t.o.v. een conventionele (niet-duurzame) installatie. Dit kan o.a. door toepassing van WKO (duurzame warmte en koude) en PV panelen. De aantrekkelijke terugverdientijd van de PV panelen zorgt ervoor dat andere duurzame technieken (met een langere terugverdientijd) toegepast kunnen worden. Dit wordt vergezeld van een geavanceerd monitoringtool,​ welke door ons in-house ontwikkeld is. Deze monitoringtool kan real-time de duurzaamheid (energie-inkoop/​productie en CO2 productie weergeven). Het biedt de gebruikers volledig inzicht in de duurzaamheid en het effect van het gedrag op deze duurzaamheid. Dit kan zichtbaar gemaakt worden door middel van schermen die dit weergeven en via een internet portal voor de bewoners van de stad Eindhoven. Dubobedrijven heeft al ervaring met het plaatsen van PV panelen op tientallen woningen in Eindhoven, in eigendom bij TRUDO. Dubobedrijven heeft tevens de WKO installatie van Stadionkwartier in Eindhoven gebouwd. Meer dan 500 woningen zijn aangesloten op dit systeem. Dubobedrijven heeft in eigen beheer de ONE ontwikkeld. De ONE is een modulaire opbouw van een compleet WKO systeem. Dit verlaagt de faalkosten en biedt de kans om binnen een dag een volledig nieuw WKO systeem in het pand aan te brengen. Alle componenten zijn van tevoren getest en na plaatsing kan de installatie onmiddellijk in bedrijf genomen worden. Door het toepassen van een exploitatiemodel betaald de klant niet meer dan in een normale situatie. De klant en exploitant maken samen prestatieafspraken. Hierin worden de duurzaamheidseisen vastgelegd. Door middel van een bonus/malus regeling is de exploitant gehouden aan het behalen van de duurzaamheidambities. Dubobedrijven voert alle exploitatiewerkzaamheden uit voor project Lichttoren in Eindhoven. Dubobedrijven is mede-eigenaar van het project.
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|Dit idee werkt al in de praktijk. Dit is door ons veel toegepast bij o.a. woonzorgcomplexen en appartementcomplexen. Ook meerdere kantoren zijn zo gebouwd. Renovatie van bestaande kantoren is mogelijk en wordt voor een aantal projecten nu onderzocht. Het zichtbaar maken van de duurzame prestaties voor een groter publiek (o.a. schermen/​internet portal) is nieuw voor ons. We hebben alle benodigde software om dit te ontwikkelen. De ONE is nu in een aantal projecten operationeel (o.a. een groot woonzorgcomplex en kantoor).|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +De ONE is operationeel sinds 2012. Er zijn nu 3 projecten met de ONE uitgerust. Dubobedrijven heeft in de afgelopen 15 jaar honderden WKO systemen aangebracht,​ in alle grootten. Dit betreft individuele woningen tot grote appartementgebouwen (+500 woningen) . De ONE wekt internationale belangstelling met (voorlopige) bestellingen uit Duitsland, Turkije en Zwitserland. Referentieproject:​ Scania hoofdkantoor in Breda en Wonen Limburg woonzorgcomplex Hushoven in Weert Het exploitatiemodel wordt sinds 5-6 jaar succesvol toegepast. Door het exploitatiemodel betaald de gebouweigenaar niet meer voor de duurzame energie installatie. Ook de klanten betalen Niet-Meer-Dan-Anders (o.a. vastgelegd in de Warmtewet). Referentieprojecten:​ Appartementen Klooster Baptist, Lichttoren Eindhoven. Appartementen Tonnaerstraat (Bouwmeesters),​ Eindhoven.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +De aangebrachte techniek maakt tevens gebruik van bestaande systemen in het gebouw. Dit maakt toepassing weer reversibel. Toepassing van WKO, met een goede bodembalans heeft geen invloed op de bodem. Op jaarbasis blijft de balans hetzelfde.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Referentieprojecten exploitatie:​ • Klooster Baptist, Rosmalen • Lichttoren Eindhoven • Appartementen Tonnaerstraat Eindhoven • Nieuwe Symphonie Nieuwegein • De Verbinding Ermelo
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​financing"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​maintenance"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions