A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = BAM, G.C. Meijvogel &description abstract = (ID:239) denktank...zelfvoorzienendheid...Inbreng kennis op gebied van techniek en haalbaarheid ~~ ====== (ID:239) denktank...zelfvoorzienendheid...Inbreng kennis op gebied van techniek en haalbaarheid====== ** BAM ** \\ // Ontwikkelen, bouwen, onderhouden en verbinden // ^ Address|Insulindelaan 115, 5642CV, Eindhoven, nederland | ^ URL|www.bamutiliteitsbouw.nl | ^ Contact|G.C. Meijvogel, Technisch Ontwikkelaar, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/Supplier; Project development | ^ Area of expertise|Design; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Installations | ^ Size|more than 1000 employees | ===== Role of company/organisation===== Partner, denktank ===== Opportunities for collaboration===== Inbreng kennis op het gebied van techniek en haalbaarheid ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Door de gebouwen verschillende functies te geven en verschillende gebruikstijden is het mogelijk het gebied een voorbeeld te laten zijn in zelfvoorzienendheid. Dit kan door op en rondom het terrein energie op te wekken door gebruik te maken van bijvoorbeeld de snel stromende Dommel (bijvoorbeeld Oryon Watermill), toepassen van biofaçade luchtreinigende gevels van algen (Arup), opwekking van warmte (uit riolering en met behulp van zonnecollectoren, het opvangen van water en het zuiveren hiervan. Smartgrid, opwekking voor elektriciteit (PV, plant-e en fittness in de stadhuistoren, waarmee energie wordt gemaakt. De gebouwen hebben verschillende functie zodat 24/7 activiteiten zijn waarmee energie wordt opgewekt en ook wordt gebruikt. Denk hierbij aan een school (nieuwe locatie Stedelijk College Eindhoven Henegouwenlaan?), zorgwoningen, kantoren voor gemeente, werkruimten voor nieuwe innovatieve bedrijven (werken ook veel in de avond en 's-nachts), fitness, een kennisgebouw waar de jeugd en uiteraard ook andere leeftijdsgroepen buiten schooltijd kennis kan op doen en ervaren met betrekking tot duurzaamheid (bewustwoording en innovatie), een bakkerij, etcetera. De overtreffende trap in het gebruik zou zijn dat een gebouw binnen 24 uur meerdere functies heeft zoals dat het overdag bijvoorbeeld een school is en 's-avonds een bruisend café (zoals in de reclame van Heineken). ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; work flow| ^ Enabling conditions|Draagvlak en gebiedsvisie| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Veel van de genoemde voorstellen zijn reeds in praktijk gebracht. ===== Provability contribution to sustainability===== Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations. ===== Step in the right direction===== Zelfvoorzienendheid, indien men kiest voor deze visie zal door het samenbrengen van activiteiten, het delen van kennis en ideeen een spin off ontstaan op het gebied van duurzaamheid ===== Flexible idea===== Door te kiezen voor milieuvriendelijke duurzame alternatieve/ideeen brengt dit geen onomkeerbare milieueffecten teweeg. ===== Good investment===== Dit gebied zal een voorbeeldfunctie hebben in de stad en een trekpleister zijn voor Eindhoven en een voorbeeld zijn voor andere gebiedsontwikkelingen ===== Comments===== Wij hebben een combinatie gezocht tussen verschillende duurzame voorstellen omdat ons idee een combinatie is tussen het gebruik van het gebied met haar gebouwen en het opwekken van duurzame energie. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"flexibility for government" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"visible innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"underpinned contribution"}}

TurTur Innovation Transitions