(ID:239) denktank...zelfvoorzienendheid...Inbreng kennis op gebied van techniek en haalbaarheid

BAM
Ontwikkelen, bouwen, onderhouden en verbinden

AddressInsulindelaan 115, 5642CV, Eindhoven, nederland
URLwww.bamutiliteitsbouw.nl
ContactG.C. Meijvogel, Technisch Ontwikkelaar, g.meijvogel@bamutiliteitsbouw.nl
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Financial services; Manufacturer/Supplier; Project development
Area of expertiseDesign; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Installations
Sizemore than 1000 employees

Role of company/organisation

Partner, denktank

Opportunities for collaboration

Inbreng kennis op het gebied van techniek en haalbaarheid

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Door de gebouwen verschillende functies te geven en verschillende gebruikstijden is het mogelijk het gebied een voorbeeld te laten zijn in zelfvoorzienendheid. Dit kan door op en rondom het terrein energie op te wekken door gebruik te maken van bijvoorbeeld de snel stromende Dommel (bijvoorbeeld Oryon Watermill), toepassen van biofaçade luchtreinigende gevels van algen (Arup), opwekking van warmte (uit riolering en met behulp van zonnecollectoren, het opvangen van water en het zuiveren hiervan. Smartgrid, opwekking voor elektriciteit (PV, plant-e en fittness in de stadhuistoren, waarmee energie wordt gemaakt. De gebouwen hebben verschillende functie zodat 24/7 activiteiten zijn waarmee energie wordt opgewekt en ook wordt gebruikt. Denk hierbij aan een school (nieuwe locatie Stedelijk College Eindhoven Henegouwenlaan?), zorgwoningen, kantoren voor gemeente, werkruimten voor nieuwe innovatieve bedrijven (werken ook veel in de avond en 's-nachts), fitness, een kennisgebouw waar de jeugd en uiteraard ook andere leeftijdsgroepen buiten schooltijd kennis kan op doen en ervaren met betrekking tot duurzaamheid (bewustwoording en innovatie), een bakkerij, etcetera. De overtreffende trap in het gebruik zou zijn dat een gebouw binnen 24 uur meerdere functies heeft zoals dat het overdag bijvoorbeeld een school is en 's-avonds een bruisend café (zoals in de reclame van Heineken).

Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; work flow
Enabling conditionsDraagvlak en gebiedsvisie

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Veel van de genoemde voorstellen zijn reeds in praktijk gebracht.

Provability contribution to sustainability

Underpinned contribution to sustainability; this can be shown on the basis of experiments or calculations.

Step in the right direction

Zelfvoorzienendheid, indien men kiest voor deze visie zal door het samenbrengen van activiteiten, het delen van kennis en ideeen een spin off ontstaan op het gebied van duurzaamheid

Flexible idea

Door te kiezen voor milieuvriendelijke duurzame alternatieve/ideeen brengt dit geen onomkeerbare milieueffecten teweeg.

Good investment

Dit gebied zal een voorbeeldfunctie hebben in de stad en een trekpleister zijn voor Eindhoven en een voorbeeld zijn voor andere gebiedsontwikkelingen

Comments

Wij hebben een combinatie gezocht tussen verschillende duurzame voorstellen omdat ons idee een combinatie is tussen het gebruik van het gebied met haar gebouwen en het opwekken van duurzame energie.

TurTur Innovation Transitions