Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_232 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = BAM, G.C. Meijvogel
 +&​description abstract = (ID:232) Ontwikkelen zelfvoorzienend gebied … diverse functies gebouwen
 +~~
 +
 +====== (ID:232) Ontwikkelen zelfvoorzienend gebied … diverse functies gebouwen======
 +
 + ** BAM ** \\  // Ontwikkelen,​ bouwen en onderhouden //
 +
 +^  Address|Insulindelaan 115, 5642CV, Eindhoven, Nederland |
 +^  URL|www.bam.nl |
 +^  Contact|G.C. Meijvogel, Technisch Ontwikkelaar,​ <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting;​ Maintenance services; Financial services; Research; Project development;​ Real estate ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|more than 1000 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Als sparringspartner,​ denktank en onderbouwing in cijfers
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Samenwerking met overige partijen en mogelijk nemen van verantwoordelijkheid
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +In er rondom Eindhoven zijn er veel grote bedrijven die behoefte hebben aan rekencapaciteit. Ons idee is een datacentrum te maken in of aan de rand van de stad en de restenergie (warmte) te gebruiken voor de Gebouwen van de voorlopige scope. Dit zorgt ervoor dat grote bedrijven zich nog meer verbonden voelen met de Regio Eindhoven, niet wegtrekken naar andere gebieden en op deze manier ook een steentje bij kunnen dragen aan het verduurzamen van de Gemeente.
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical|
 +^  Enabling conditions|Partners (denk aan ASML, HTC campus en TU), geschikte locatie|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Restenergie van datacentra kan worden gebruikt als warmtevoorziening voor de genoemde locaties.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Gebruik maken van restenergie en weinig transportverlies door afname op korte afstand
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Flexibel omdat de restwarmte ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden, zoals bijvoorbeeld huishoudens
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Toegevoegde waarde is dat het interessant is voor bedrijven om in de Regio Eindhoven te blijven en Eindhoven als innovatieve hightech stad bekend is en blijft en een aantrekkingskracht heeft voor andere bedrijven/​innovaties (het in stand houden en uitbreiden van het imago van Eindhoven)
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Ons advies is te inventariseren waar de lokale bedrijven behoefte aan hebben om het ondernemersklimaat in de Regio Eindhoven te verbeteren en hoe zij willen en kunnen bijdragen aan de energieneutraliteit van Eindhoven. Op deze manier kunnen mogelijke relaties worden gelegd en versterkt én zullen nieuwe ideeen ontstaan voor nog betere oplossingen voor een energieneutrale toekomst!
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​attractive surroundings"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​visible innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions