(ID:232) Ontwikkelen zelfvoorzienend gebied … diverse functies gebouwen

BAM
Ontwikkelen, bouwen en onderhouden

AddressInsulindelaan 115, 5642CV, Eindhoven, Nederland
URLwww.bam.nl
ContactG.C. Meijvogel, Technisch Ontwikkelaar, g.meijvogel@bamutiliteitsbouw.nl
Line of industryContracting; Maintenance services; Financial services; Research; Project development; Real estate
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Maintenance; Installations
Sizemore than 1000 employees

Role of company/organisation

Als sparringspartner, denktank en onderbouwing in cijfers

Opportunities for collaboration

Samenwerking met overige partijen en mogelijk nemen van verantwoordelijkheid

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

In er rondom Eindhoven zijn er veel grote bedrijven die behoefte hebben aan rekencapaciteit. Ons idee is een datacentrum te maken in of aan de rand van de stad en de restenergie (warmte) te gebruiken voor de Gebouwen van de voorlopige scope. Dit zorgt ervoor dat grote bedrijven zich nog meer verbonden voelen met de Regio Eindhoven, niet wegtrekken naar andere gebieden en op deze manier ook een steentje bij kunnen dragen aan het verduurzamen van de Gemeente.

Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical
Enabling conditionsPartners (denk aan ASML, HTC campus en TU), geschikte locatie

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Restenergie van datacentra kan worden gebruikt als warmtevoorziening voor de genoemde locaties.

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Gebruik maken van restenergie en weinig transportverlies door afname op korte afstand

Flexible idea

Flexibel omdat de restwarmte ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden, zoals bijvoorbeeld huishoudens

Good investment

Toegevoegde waarde is dat het interessant is voor bedrijven om in de Regio Eindhoven te blijven en Eindhoven als innovatieve hightech stad bekend is en blijft en een aantrekkingskracht heeft voor andere bedrijven/innovaties (het in stand houden en uitbreiden van het imago van Eindhoven)

Comments

Ons advies is te inventariseren waar de lokale bedrijven behoefte aan hebben om het ondernemersklimaat in de Regio Eindhoven te verbeteren en hoe zij willen en kunnen bijdragen aan de energieneutraliteit van Eindhoven. Op deze manier kunnen mogelijke relaties worden gelegd en versterkt én zullen nieuwe ideeen ontstaan voor nog betere oplossingen voor een energieneutrale toekomst!

TurTur Innovation Transitions