Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_231 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Ingenieursburo van Ierssel/​Gloedvol/​INSA,​ Maaike van Ierssel
 +&​description abstract = (ID:231) Building Information Modeling….
 +~~
 +
 +====== (ID:231) Building Information Modeling….======
 +
 + ** Ingenieursburo van Ierssel/​Gloedvol/​INSA ** \\  // Faciliteren,​ ondersteuning en begeleiding van goed management tijdens de hele levenscyclus van een gebouw (van bouwen naar bewonen en beheren). Hierbij technisch ondersteund door virtueel bouwen (BIM Building Information Modelling). //
 +
 +^  Address|Stratumsedijk 41, 5611 NC, Eindhoven, NL |
 +^  URL|www.ierssel.nl [[http://​www.gloedvol.nl]] [[http://​www.insa-consultancy.eu]] ​ |
 +^  Contact|Maaike van Ierssel, Directeur Eigenaar, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Real estate; Other, Coaching and mediation ​  |
 +^  Area of expertise|Construction;​ ICT; Maintenance,​ Coaching and mediation ​  |
 +^  Size|1-10 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Binnen de pijlers Bimmen Binden en Beheren zorgt de unieke samenwerking tussen Ingenieursburo van Ierssel, Gloedvol en INSA voor een bijzonder team professionals. Bimmen: in traditionele processen wordt vaak op verschillende '​eilandjes'​ gewerkt. Bij het Bimmen wordt alle relevante informatie van betrokken partijen centraal opgeslagen in het digitale gebouwenmodel. Binden: bij een groep mensen is er energie en inspanning nodig om te zorgen dat er onderling vertrouwen is, kennis met elkaar gedeeld wordt en ieder zijn eigen leiderschap en verantwoordelijkheid neemt, zodat de groep kan samenwerken als een echt TEAM. INSA en Gloedvol beschikken over de expertise om dat te realiseren. Beheren: bij de levenscyclus van een gebouw is het grootste rendement te halen uit exploitatiekosten. Wij hebben de expertise om dat te realiseren.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Je kunt het niet alleen. Uitblinken doe je samen. Duurzaamheid is meer dan alleen techniek en energie. Het begint met een goed advies, waarbij communicatie en vertrouwen wederzijds vertrouwen sleutelwoorden zijn. Dat brengen wij al in de praktijk op ons gezamenlijk kantoor aan de Stratumsedijk 41 in Eindhoven.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Bimmen De meest ingrijpende innovatie van de laatste jaren in de bouw is het ‘virtueel bouwen’ of BIMMEN. BIM staat voor: Building Information Modeling, oftewel: Bouw Informatie Modellering. Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is. BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. In traditionele processen wordt vaak op allerlei verschillende ‘eilandjes’ informatie opgeslagen. Bij het BIMMEN wordt alle relevante informatie van betrokken partijen centraal opgeslagen in het digitale gebouwmodel door gebruik te maken van het ‘software-onafhankelijke’ bestandsformaat IFC. IFC staat voor Industrial Foundation Class, daarin wordt het bouwmodel omschreven, bestaande uit objecten, informatie en de relaties. Diverse softwareleveranciers ondersteunen de import en export van dit bestandsformaat,​ zodat samenwerken aan een virtueel model binnen de mogelijkheden behoort. Binden Binnen het speerpunt van Eindhoven als duurzame stad, wordt de methodiek van Natural Step gehanteerd. De pijler “Aandacht voor Mensen” vullen wij in binnen de te vormen bouwteams en voor de toekomstige bewoners/​gebruikers. Onze aanpak is gebaseerd op 4 begrippen, Team, Trust, Leadership en Knowledge . Als we kijken naar bijvoorbeeld mieren zien we een zeer geoliede samenwerking. Bij mensen is er energie en inspanning nodig om te zorgen dat er onderling vertrouwen is, kennis met elkaar gedeeld wordt, ieder zijn eigen leiderschap en verantwoordelijkheid neemt, zodat de groep kan samenwerken als een echt TEAM. De unieke samenwerking tussen INSA en Gloedvol heeft een bijzonder team van professionals opgeleverd. Zowel Gloedvol als INSA straalt veel vertrouwen uit en heeft een natuurlijke en zeer vanzelfsprekende leiderschap over zich. Zij beschikken over de tools, expertise en ervaring om ervoor te zorgen dat binnen een groep: - ieder elkaars talenten kent - ieder begrijpt op welke wijze de communicatie constructief verloopt - er een groot onderling vertrouwen is - conflicten direct worden aangepakt Kortom, dat een groep als een team gaat samenwerken. Een invulling die wellicht vernieuwend is in de bouw, maar noodzakelijk is vanuit het perspectief van duurzaamheid. Beheren Omdat bezuinigen op kwaliteit per definitie in een later stadium leidt tot hogere onderhoudskosten kijken wij verder dan alleen de bouwkosten en zijn de exploitatiekosten gekoppeld aan het virtueel model binnen BIM.
 +^  Type of idea|service|
 +^  Category of idea|work flow|
 +^  Enabling conditions|De randvoorwaarden zijn dat de andere partners open staan voor het virtueel bouwen, open staan voor het gebruik van informatietechnologie (BIM), open staan voor het bouwen van een team (Binden) en niet uitsluitend op korte termijn denken (Beheren)|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Er zijn meerdere referenties voor de afzonderlijke pijlers (zie ook onze websites). De samenwerking binnen de bouw is op deze wijze nog niet toegepast, wij voeren op dit moment een pilot uit voor een nieuwbouwproject in Eindhoven.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Bimmen: - vermindering van bouwfouten in het ontwerp, dus reductie van faalkosten - verlaging van bouwkosten - versnelling van bouwtijd - inzicht door visualisatie van het gebouw - delen van gegevens, dus niet dubbel tekenen - consistentie in de tekeningen - beter beheersing van proces en productie - geen verrassingen achteraf. Binden: De vierde pijler van de methodiek van Natural Step '​Aandacht voor mensen hebben'​ wordt ingevuld, zodat er een team ontstaat. Dat is wellicht vernieuwend in de bouw maar noodzakelijk vanuit het perspectief van duurzaamheid. Beheren: Kiezen voor kwaliteit en lagere onderhoudskosten.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Ons idee zorgt er juist voor dat er minder tekeningen worden afgedrukt; onnodig gebruik van materiaal door bouwfouten wordt voorkomen; modulair bouwen, gebruik maken van moduulmaten van het materiaal zorgt voor minder materiaalgebruik.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Bimmen: - vermindering van bouwfouten in het ontwerp, dus reductie van faalkosten - verlaging van bouwkosten - versnelling van bouwtijd - inzicht door visualisatie van het gebouw - delen van gegevens, dus niet dubbel tekenen - consistentie in de tekeningen - beter beheersing van proces en productie - geen verrassingen achteraf. Binden: Er wordt gezorgd dat: - ieder elkaars talenten kent - ieder begrijpt op welke wijze de communicatie constructief verloopt - er een groot onderling vertrouwen is - conflicten direct worden aangepakt Kortom, dat een groep als een team gaat samenwerken. Een invulling die wellicht vernieuwend is in de bouw, maar noodzakelijk is vanuit het perspectief van duurzaamheid. Beheren: Kiezen voor kwaliteit en lagere onderhoudskosten. Referenties:​ zie onze websites.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +BIMMEN BINDEN BEHEREN Je kunt het niet alleen. Uitblinken doe je samen. Duurzaamheid is meer dan alleen techniek en energie. Het begint met een goed advies, waarbij communicatie en wederzijds vertrouwen sleutelwoorden zijn. TEAM TRUST LEADERSHIP KNOWLEDGE
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​underpinned innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions