Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_224 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Van Beek Ingenieurs B.V., Robert Meijer
 +&​description abstract = (ID:224) registeren van energiegegevens...weergeven energieverbruik...energiebewustwording
 +~~
 +
 +====== (ID:224) registeren van energiegegevens...weergeven energieverbruik...energiebewustwording======
 +
 + ** Van Beek Ingenieurs B.V. ** \\  // Energy management, energy monitoring and consultancy //
 +
 +^  Address|Utrechtsestraat 59, 6811 LW, Arnhem, Netherlands |
 +^  URL|www.vanbeek.com |
 +^  Contact|Robert Meijer, Commercieel Regisseur, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Manufacturer/​Supplier ​  |
 +^  Area of expertise|Sustainability;​ Power generation and conversion; ICT; Installations ​  |
 +^  Size|11-50 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Van Beek Ingenieurs is '​specialist in het zichtbaar maken van energie'​. In het project vervullen wij de rol van systeemintegrator,​ en maken het mogelijk dat meetgegevens uit toegepaste technieken vertaald worden naar aansprekende bruikbare informatie. Momenteel levert Van Beek Ingenieurs monitoringsdiensten aan de gemeente Eindhoven. Met onze monitoringsapplicatie ErbisOnline worden alle energiestromen geregistreerd van het gemeentelijk vastgoed. De applicatie wordt gebruikt oner meer ten behoeve van management-energie-rapportage en doorbelasting van energiekosten bij de afdeling sport. Van Beek Ingenieurs is gespecialiseerd presenteren en rapporteren van energiegerelateerde informatie. Dit doen wij door het slim verwerken van grote hoeveelheden meetgegevens afkomstig uit energiemeters,​ klimaat-data en gegevens met betrekking tot het gebruik en comfort in de gebouwen. De manier van presentatie is ten alle tijde afgestemd op de doelgroep.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Voor het inzichtelijk maken van energie en duurzaamheid is integratie van systemen noodzakelijk. Op technisch vlak zal Van Beek samen gaan werken aan ontwikkeling van het overbrengen van energiedata en overige relevante data. Denk hierbij aan de registratie van opwekking van zonnepanelen,​ het verbruik van elektrische auto's en het inlezen van meteogegevens.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Eindhoven als duurzame stad: Door het registeren van energiegegevens brengen wij de voortgang van verduurzaming in kaart. Eindhoven energieneutraal:​ Door het weergeven van direct energieverbruik van de gebouwgebruiker gekoppeld aan de duurzame opwekking, wordt energiebewustwording gecreëerd. Dit leidt tot energiebesparing door goed gedrag en housekeeping. Zichtbaar maken van innovatie: Van Beek brengt de werkelijke energiestromen in beeld. Dit geeft het publiek inzicht in de bereikte duurzaamheidsdoelstelling. Door te presenteren hoe dit is gedaan, wordt het publiek geïnspireerd om deze ideëen elder over te nemen.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​224-q24-2014_01_22_idee_van_beek.pdf?​400&​direct|2014 01 22 Idee Van Beek.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design|
 +^  Enabling conditions|Benodigd zijn gegevenskoppelingen met energiemeters van verbruik en opwekking. Naast de reguliere meetbedrijven/​netbeheerder zal er ook samenwerking nodig zijn met leveranciers van opweksystemen zoals zonnepanelen. Daarnaast is nauwe afstemming met het interne ICT-beheer van de gebouwen nodig.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Momenteel wordt de energie zichtbaar gemaakt in publieke gebouwen, via presentatie op flatscreen TV's. Dit is bestaande techniek en functioneert in de praktijk. Ons plan is om dit door te ontwikkelen naar geïntegreerde oplossingen op smartphone'​s en op de werkstation. Het weergeven van de herkomst van energie (bijvoorbeeld vanaf zonnepanelen) is in ontwikkelingsstadium,​ en wordt nog niet toegepast.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Door het zichtbaar maken van energie en duurzaamheid wordt de gebruiker van het gebouw gemotiveerd om zuinig om te gaan met energie. Het brengt discussie op gang die leidt tot verdere bewustwording ten aanzien van duurzaamheid. Dit leidt tot minder energieverbruik. Daarnaast analyseert Van Beek de energieprofielen van gebouwen die gemonitord worden. Op basis van deze analyses geven wij de gebouwbeheerder tips en instructie hoe de installaties energiezuiniger kunnen worden ingeregeld. Dit leidt tot directe energiebesparing.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +De geleverde systemen bestaan grotendeels uit software en dienstverlening in de vorm van advies en ondersteunende diensten. Ten aanzien van de hardware wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al aanwezige apparatuur (smartphones,​ werkstations).
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Aangetoond is dat door energiemonitoring 5 tot 10% energie bespaard kan worden. De kosten van software en diensten zijn in relatie tot de kosten voor energieverbruik in de onderhavige gebouwen veel lager.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Van Beek is momenteel voor de gemeente Eindhoven actief met het monitoring van energie bij alle gemeentelijke aansluitingen. Daarmee beschikken wij over veel ervaring en know-how van de energiesituatie in uw gemeente. In het project kan onze expertise u verder helpen om uw doelen te realiseren.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions