(ID:224) registeren van energiegegevens...weergeven energieverbruik...energiebewustwording

Van Beek Ingenieurs B.V.
Energy management, energy monitoring and consultancy

AddressUtrechtsestraat 59, 6811 LW, Arnhem, Netherlands
URLwww.vanbeek.com
ContactRobert Meijer, Commercieel Regisseur, robert.meijer@vanbeek.com
Line of industryConsulting and Design services; Manufacturer/Supplier
Area of expertiseSustainability; Power generation and conversion; ICT; Installations
Size11-50 employees

Role of company/organisation

Van Beek Ingenieurs is 'specialist in het zichtbaar maken van energie'. In het project vervullen wij de rol van systeemintegrator, en maken het mogelijk dat meetgegevens uit toegepaste technieken vertaald worden naar aansprekende bruikbare informatie. Momenteel levert Van Beek Ingenieurs monitoringsdiensten aan de gemeente Eindhoven. Met onze monitoringsapplicatie ErbisOnline worden alle energiestromen geregistreerd van het gemeentelijk vastgoed. De applicatie wordt gebruikt oner meer ten behoeve van management-energie-rapportage en doorbelasting van energiekosten bij de afdeling sport. Van Beek Ingenieurs is gespecialiseerd presenteren en rapporteren van energiegerelateerde informatie. Dit doen wij door het slim verwerken van grote hoeveelheden meetgegevens afkomstig uit energiemeters, klimaat-data en gegevens met betrekking tot het gebruik en comfort in de gebouwen. De manier van presentatie is ten alle tijde afgestemd op de doelgroep.

Opportunities for collaboration

Voor het inzichtelijk maken van energie en duurzaamheid is integratie van systemen noodzakelijk. Op technisch vlak zal Van Beek samen gaan werken aan ontwikkeling van het overbrengen van energiedata en overige relevante data. Denk hierbij aan de registratie van opwekking van zonnepanelen, het verbruik van elektrische auto's en het inlezen van meteogegevens.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Eindhoven als duurzame stad: Door het registeren van energiegegevens brengen wij de voortgang van verduurzaming in kaart. Eindhoven energieneutraal: Door het weergeven van direct energieverbruik van de gebouwgebruiker gekoppeld aan de duurzame opwekking, wordt energiebewustwording gecreëerd. Dit leidt tot energiebesparing door goed gedrag en housekeeping. Zichtbaar maken van innovatie: Van Beek brengt de werkelijke energiestromen in beeld. Dit geeft het publiek inzicht in de bereikte duurzaamheidsdoelstelling. Door te presenteren hoe dit is gedaan, wordt het publiek geïnspireerd om deze ideëen elder over te nemen.

Illustrating file2014 01 22 Idee Van Beek.pdf
Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design
Enabling conditionsBenodigd zijn gegevenskoppelingen met energiemeters van verbruik en opwekking. Naast de reguliere meetbedrijven/netbeheerder zal er ook samenwerking nodig zijn met leveranciers van opweksystemen zoals zonnepanelen. Daarnaast is nauwe afstemming met het interne ICT-beheer van de gebouwen nodig.

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Momenteel wordt de energie zichtbaar gemaakt in publieke gebouwen, via presentatie op flatscreen TV's. Dit is bestaande techniek en functioneert in de praktijk. Ons plan is om dit door te ontwikkelen naar geïntegreerde oplossingen op smartphone's en op de werkstation. Het weergeven van de herkomst van energie (bijvoorbeeld vanaf zonnepanelen) is in ontwikkelingsstadium, en wordt nog niet toegepast.

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

Door het zichtbaar maken van energie en duurzaamheid wordt de gebruiker van het gebouw gemotiveerd om zuinig om te gaan met energie. Het brengt discussie op gang die leidt tot verdere bewustwording ten aanzien van duurzaamheid. Dit leidt tot minder energieverbruik. Daarnaast analyseert Van Beek de energieprofielen van gebouwen die gemonitord worden. Op basis van deze analyses geven wij de gebouwbeheerder tips en instructie hoe de installaties energiezuiniger kunnen worden ingeregeld. Dit leidt tot directe energiebesparing.

Flexible idea

De geleverde systemen bestaan grotendeels uit software en dienstverlening in de vorm van advies en ondersteunende diensten. Ten aanzien van de hardware wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al aanwezige apparatuur (smartphones, werkstations).

Good investment

Aangetoond is dat door energiemonitoring 5 tot 10% energie bespaard kan worden. De kosten van software en diensten zijn in relatie tot de kosten voor energieverbruik in de onderhavige gebouwen veel lager.

Comments

Van Beek is momenteel voor de gemeente Eindhoven actief met het monitoring van energie bij alle gemeentelijke aansluitingen. Daarmee beschikken wij over veel ervaring en know-how van de energiesituatie in uw gemeente. In het project kan onze expertise u verder helpen om uw doelen te realiseren.

TurTur Innovation Transitions