~~META: creator = AT Osborne, Carolien Koek &description abstract = (ID:221) benaderen en betrekken van marktpartijen...ideeën verbinden ~~ ====== (ID:221) benaderen en betrekken van marktpartijen...ideeën verbinden====== ** AT Osborne ** \\ // met 150 specialisten levert AT Osborne alle denkbare diensten op het gebied van ruimtelijke, organisatorische, technische, financiële, samenwerkingen en juridische vraagstukken // ^ Address|J.F. Kennedylaan 100, 3641EH, BAARN, The Netherlands | ^ URL|http://www.atosborne.nl/ | ^ Contact|Carolien Koek, adviseur, <[email protected]> | ^ Line of industry|Contracting; Consulting and Design services; Financial services; Real estate | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Power generation and conversion; Installations, proces en projectmanagement | ^ Size|51-250 employees | ===== Role of company/organisation===== AT Osborne heeft 150 experts op uiteenlopende onderwerpen en vakgebieden. Bijgesloten idee is een opzichzelfstaande expertise, maar is ook onderdeel van het grotere geheel, namelijk een duurzaam Eindhoven in 2045. Aan de hand van de profielschets van ons bureau zijn verschillende rollen waar te nemen die hieronder geclusterd worden: 1. AT Osborne als expert (ideeën) 2. AT Osborne als gids (het coördineren en managen van de verschillende ideeën) De ideeën richten zich op zowel de strategische en bestuurlijke vraagstukken rondom het onderwerp verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, alsmede ook de praktische en operationele vraagstukken bij het combineren van de ideeën in een concreet programma of object. ===== Opportunities for collaboration===== Het benaderen en betrekken van marktpartijen bij de complexiteit van het vraagstuk is een kans op zich. Daarnaast is het schakelen en verbindingen leggen tussen de strategische afwegingen, de bestuurlijke en politieke keuzes die gemaakt moeten worden en het operationeel uitwerken een aandachtsgebied wat, naast de ideeën ook tot zijn recht moet komen. Een selectie van de ideeën die AT Osborne heeft dragen we aan en richten zich op beide bewegingen. - Civic Economy - Management of Ambitions - Lean & Meaningful - Real Estate Stress Test - Value Optimization & Disposition - The city as Energy Landscape - Switch and connect ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Het benaderen en betrekken van marktpartijen bij de complexiteit van het vraagstuk is een toegevoegde waarde die AT Osborne u kan bieden. Ons bureau heeft alle expertise in huis om u volledig te ondersteunen om de ambitie waar te kunnen maken. Naast de technische, inhoudelijke, organisatorische, financiële en juridisch kennis is AT Osborne in staat om onze ideeën en de ideeën van anderen aan elkaar te verbinden en te schakelen tussen partijen, belangen en te zorgen voor een adequate bestuurlijke besluitvorming. Hoe de ideeën kunnen bijdragen aan de scope van de duurzaamheidsambities van de gemeente Eindhoven komt tot uiting in bijgevoegd document, bij vraag 9. De ideeën dragen bij aan alle speerpunten, maar specifiek de speerpunten. Eindhoven als duurzame stad, ondersteunen van veranderende overheid, waardecreatie en zichtbaar maken van innovatie. ^ Illustrating file|{{public:outline_proposals:subdata:proposals:illustrations:221-q24-2014-01-22_propositions_eindhoven_idea_1_civic_economy.pdf?400&direct|2014-01-22 propositions Eindhoven idea 1 civic economy.pdf}}| ^ Type of idea|service| ^ Category of idea|work flow; financial| ^ Enabling conditions|De partners en de opdrachtgever moeten openstaan voor een open en transparant proces. De opdrachtgever moet in haar kracht van regiseur staan.| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== De ideeën van AT Osborne hebben zich bewezen, door herhaalde vragen van bestaande en nieuwe opdrachtgevers. Daarnaast wordt op onderdelen van de ideeën AT Osborne gevraagd om masterclasses, lezingen of extra begeleiding gevraagd. Hieruit blijkt dat de markt vraagt om onze innovatieve manier van denken en omgaan met bestaand vastgoed. Vooral ook in de bredere context van strategie naar operationeel niveau. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag onze ideeën en referentieprojecten toe. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== Door het vergroten van de focus van het gebouw, naar wijk, naar de stad, het land en zelfs de wereld zorgt voor het vergroten van mogelijkheden. Ook om vanuit de praktijk te schakelen naar de grotere focus en de vraag achter de vraag te stellen, zorgt voor een goed doordachte keuze aan het begin. Net als het creeren van waarde van een bestaand pand. Je kunt nog zoveel duurzaamheidsmaatregelen toevoegen aan een gebouw, maar duurzaamheid gaat niet alleen over technieken. Het gaat ook over het organisatorisch vermogen, de flexibiliteit en toekomstgerichtheid. Dit geldt voor de gebouwen, de wijken, de stad maar ook de inwoners, de werknemers, de ondernemers en de gasten van de stad. ===== Flexible idea===== AT Osborne levert geen producten, maar diensten. De diensten en de ideeen zijn richtinggevend ingegeven door de informatie die ons tot op heden beschikbaar is gesteld. Het is goed denkbaar dat het idee nog klantgerichter in samenspraak met u wordt gedefinieerd, om zo samen tot een op maatgemaakte dienst te komen. ===== Good investment===== De ideeën zijn bedoeld voor de inwoners van de stad en de gebruikers van de gebouwen en zullen tot stand komen met deze inwoners, gebruikers en eigenaren. Door als gemeente het goede voorbeeld te geven door duurzaam gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed te organiseren en realiseren en daarmee goede voorzieningen in de stad. Dan hebben inwoners, gebruikers en eigenaren daar allen voordeel bij. Een goede, prettige en fijne leefomgeving creëren is altijd een goede investering. ===== Comments===== AT Osborne heeft met veel plezier aan deze propositie gewerkt en zal het proces en de aangedragen ideeën met interesse blijven volgen. Uiteraard dragen wij heel graag ons steentje bij aan deze grote, complexe en mooie ambitie. En wenst u heel veel plezier en succes toe bij het doornemen van alle inschrijvingen. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions