(ID:220) instrumentarium en ook van bouwfysica, bouwkunde en installatietechniek.

W/E adviseurs duurzaam bouwen
W/E adviseurs is een enthousiast en creatief adviesbureau voor duurzaamheid in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Al ruim 3 decennia. Wij bieden klanten maatwerk in praktisch projectadvies over energie, bouwfysica en duurzaam bouwen & renoveren. Organisaties ondersteunen we van visievorming tot handelen in de dagelijkse praktijk. We ontwikkelen kennis en software die duurzaamheid inzichtelijk, eenvoudig meetbaar en bespreekbaar maakt. Met onze cursussen delen wij onze kennis en inzichten met u. W/E werkt voor en met iedereen met ambitie.

AddressJan van Hoofstraat 8e, 5600 AW, Eindhoven, Nederland
URLwww.w-e.nl
ContactJohn Mak, directeur-bestuurder, mak@w-e.nl
Line of industryConsulting and Design services; Research
Area of expertiseDesign; Construction; Sustainability; ICT; Maintenance; Installations
Size11-50 employees

Role of company/organisation

Door in het aanbestedingstraject op de juiste en innovatieve wijze te sturen op duurzaamheid is het gewenste ambitieniveau, of zelfs meer dan dat, binnen bereik. Met verschillende gemeenten in Nederland als opdrachtgever, draagt W/E bij aan een zorgvuldig proces en een correcte, transparante beoordeling met duidelijke spelregels voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. W/E kan en wil met haar expertise en ervaring voor de gemeente Eindhoven en voor de aanbodzijde fungeren als duurzaam geweten in het proces van verduurzamen van het vastgoed.

Opportunities for collaboration

W/E is ontwikkelaar van GPR Gebouw en heeft veel ervaring met ondersteuning van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers met het gebruik ervan bij ambitieuze renovatieprojecten. W/E combineert dat bij voorkeur met een rol als kennismakelaar: het beoordelen van innovatieve technieken die vanuit de markt worden aangeboden in het licht van integrale oplossingen op gebouwniveau. W/E is en opereert onafhankelijk van de aanbiedende partijen, en door een schakel te zijn tussen de gemeente en aanbiedende partijen stimuleren en borgen we kwaliteit op het onderwerp duurzaamheid van initiatief naar realisatie en in gebruik name.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

In de vraagstelling van de gemeente staat ‘energie’ centraal bij het verduurzamen van vastgoed. Dat is begrijpelijk vanuit klimaatbeleid en het streven naar lagere exploitatielasten. Een kanttekening is echter dat juist de combinatie van energie met andere kwaliteiten bepalend zijn voor de echte duurzaamheid van gebouwen. Een energieneutraal gerenoveerd gebouw dat niet blijkt te functioneren is voor de gebruikers niet aantrekkelijk om in te verblijven. En is daarmee een gebouw dat weinig of geen toekomstwaarde vertegenwoordigt. Idealiter maken de gebruikers met plezier gebruik van het gebouw, gaan ervan houden en willen het nooit meer kwijt. Om dat te bereiken moet er bij de ontwikkeling en realisatie worden gestreefd naar een maximale plankwaliteit bij een minimale milieubelasting. In het proces van verduurzaming van bestaand vastgoed zijn verschillende stappen en hulpmiddelen nodig om dat te bereiken, ambities, strategieën en concepten. De ambities van de verbouwopgaven zijn globaal bekend. Instrumenten als GPR Gebouw en BREEAM NL zijn in een gunningsproces bruikbaar als hulpmiddel voor het formuleren van prestatie-eisen/ambities. De gemeente Eindhoven is al 10 jaar actief met GPR Gebouw en heeft voor een deel van de gemeentelijke huisvestingsopgaven nulmetingen opgesteld met GPR Gebouw. Vanuit deze nulmetingen kunnen ambities voor integrale duurzaamheid worden opgesteld, rekening houdend met de context en randvoorwaarden. De door de gemeente Eindhoven omarmde principes van The Natural Step geven strategieën voor duurzame herontwikkeling van gemeentegebouwen. De aanbieders zullen op meer of minder doordachte wijze conceptuele oplossingen ontwikkelen waarin (innovatie)maatregelen zijn gecombineerd. In hoeverre de concepten integraal en goed doordacht zijn, is niet te beoordelen met alleen het genoemde instrumentarium. Daarbij is expertise nodig, van het instrumentarium en ook van bouwfysica, bouwkunde en installatietechniek. W/E biedt deze expertise.

Illustrating fileWE idee Slim verduurzamen gemeentegebouwen Eindhoven.pdf
Type of ideacombination of product and service
Category of ideadesign; work flow
Enabling conditionsEen open en transparant proces van selectie en aanbesteding.

Stage of development

Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.

Substantiation stage of development

Referenties vergelijkbare trajectondersteuning als voorgesteld: - Herontwikkeling raadhuis en Rabobank Krimpen aan den IJssel (gemeente Krimpen) - Energieneutraal bouwen ‘Het Gelders Huis’, in opdracht van provincie Gelderland; fase aanbesteding - Sportcomplex Hogekwartier Amersfoort (gemeente Amersfoort) - MFA's Veldhoven (gemeente Veldhoven) - MFA ABC De Liendert (gemeente Amersfoort) - Zwembaden gemeente Leidschendam-Voorburg en gemeente Oude IJsselstreek

Provability contribution to sustainability

Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice.

Step in the right direction

In de bij vraag 14 genoemde referentieprojecten zijn hoge duurzaamheidsambities gesteld en gedeeltelijk al gerealiseerd. Energieneutraliteit blijkt ook bij herontwikkeling/renovatie haalbaar te zijn door een prestatiegerichte uitvraag die ruimte biedt aan innovatieve aanbiedingen, en plannen en innovaties ook op correcte en transparante wijze beoordeeld.

Flexible idea

Juist door een integrale focus in de breedte van duurzaamheid (milieu en kwaliteit, triple P) voorkomen we dat afwenteling op andere (milieu-)effecten plaatsvindt.

Good investment

De investering voor dit idee en aanbod is een fractie van de investering- en exploitatiekosten en draagt bij aan een lange levensduur door een hoge gebruikskwaliteit voor gebruikers nu en later.

TurTur Innovation Transitions