~~META: creator = KuiperCompagnons ism K#R consultants en Aronsohn raadgevende ingenieurs, Rob Kanbier &description abstract = (ID:208) terug brengen ...leven in.. centrum ...naar een duurzaam centrum. ~~ ====== (ID:208) terug brengen ...leven in.. centrum ...naar een duurzaam centrum.====== ** KuiperCompagnons ism K&R consultants en Aronsohn raadgevende ingenieurs ** \\ // KuiperCompagnons is een multidisciplinair adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, stedenbouw, architectuur en landschap. K & R is een installatietechnisch adviesbureau. Aronsohn raadgevende ingenieurs is een multidisciplinair ingenieursbureau op het gebied van gebouwconstructies en bouwprojectmanagement // ^ Address|Van Nelleweg 6060, 3044 BC, Rotterdam, Nederland | ^ URL|www.kuiper.nl | ^ Contact|Rob Kanbier, architect adjunct-directeur, <[email protected]> | ^ Line of industry|Consulting and Design services; Maintenance services; Research; Real estate | ^ Area of expertise|Design; Construction; Sustainability; Maintenance; Installations | ^ Size|51-250 employees | ===== Role of company/organisation===== Onze rol als samenwerkende adviesbureaus kan zijn: - het samen met u verder ontwikkelen van een visie over hoe de gemeente haar vastgoed kan verduurzamen; - het geven van adviezen op het gebied van stedenbouw, architectuur, bouwkunde, installatieconcepten, energieconcepten, duurzaamheidsconcepten, constructies; - het verzorgen van het project- en procesmanagement gedurende alle fasen van het project inclusief directievoering en toezicht; - het verzorgen van het kostenmanagement; - het adviseren op het gebied van beheer en onderhoud en het begeleiden van uw organisatie in het traject van outsourcing van beheer en onderhoud ===== Opportunities for collaboration===== Ten aanzien van de visieontwikkeling zullen wij met de gemeente Eindhoven aangevuld met sociologen, stedenbouwkundigen, architecten, bouwmanagers en installatieadviseurs een denktank vormen. Deze denktank zal een visie ontwikkelen met een plan van aanpak om te komen tot een slimme duurzame stad. De rol van de denktank is verder het monitoren gedurende de uitvoering van de verschillende verduurzamingsprojecten, als eerste de "Eindhovense Stadhuistoren". De verduurzamingsambitie en het volledig ontzorgen van de gemeente Eindhoven is het te leveren projectresultaat. Bij de uitwerking van de verschillende projecten zullen we tevens gebruik maken van slimme duurzame technologieën die wellicht door leveranciers worden ontwikkeld tijdens deze aanbesteding. Op deze wijze wordt de gehele bedrijfstak-keten ingezet en zijn de kansen van de gemeente voor een zo duurzaam mogelijke stad het grootst. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Eindhoven: Lichtstad 2.0 Het centrum van Eindhoven kampt met veel problemen. Leegstand ontstaat door het ontbreken van een aantrekkelijk historisch hart en een zich verplaatsende industrie. Versnippering van levendige plekken zorgt voor een steeds moeilijker duurzaam gebruik van de binnenstad. Dit manifesteert zich in de leegstand van verschillende gebouwen. Toch zijn er veel kansen te vinden, maar daarvoor moet een verandering van mindset optreden. Hoe kan de toenemende leegstand een kans zijn die een basis legt voor de toekomst; dat is de centrale vraag. Regio Eindhoven is sinds lang bekend als “de slimste regio” van Nederland. Eindhoven is tevens uitgeroepen tot ’s werelds “innovatiefste stad”. Hier ligt de basis van de oplossingsrichting. De stad is feitelijk een drager van Kennis en Innovatie. De vraag is hoe we dit beeld kunnen uitbouwen tot niet alleen een nationaal icoon, maar tot een mondiale droom. Een stad waarin de verbinding met de gehele wereld voorop staat, met een hart dat voortdurend klopt en waar 24 per dag gewerkt, gecommuniceerd, geleefd en gedroomd wordt. Een nieuw energetisch en maatschappelijk duurzaam stadshart, kortom “De Lichtstad 2.0”. Om tot zo’n stadshart te komen is vooral een nieuwe focus nodig. In de eerste plaats zal het centrum weer ruimte moeten bieden voor ‘leven’, het genereren van activiteiten en bewegingen. Steeds meer mensen zijn uit het centrum vertrokken en naar de rand van Eindhoven getrokken, de eens bruisende kern heeft plaats gemaakt voor een leegte. Het terug brengen van het leven in het centrum is de eerste stap naar een duurzaam centrum. Een centrum dat plaats biedt voor zowel wonen, werken als vermaak. Een centrum dat de mogelijkheden bied voor een andere economie, die nooit stopt en 24 per dag doorgaat. Zo’n nieuw centrum past bij de hedendaagse realiteit waarin de gebruikelijke levenspatronen van de dag vervagen. Het van 9 tot 5 op een kantoor zitten is er niet meer bij. De grenzen tussen werktijden en vrije tijd vervagen en waar we eerst gefocust waren op een lokale en nationale markt verbreedt onze aandacht zicht steeds meer met een mondiale focus, gedreven door de aanwezige kennis en innovatiekracht in de stad. Door de variatie in werktijden en het inspelen op andere tijdzones zal een andere dynamiek zich meester maken van het centrum, een centrum waarbinnen 24 uur beweging is waar te nemen, waar kantoren niet meer plaats bieden aan mensen voor 8 uur maar dezelfde kantoren meerdere malen per dag gebruikt kunnen worden, niet alleen om te werken, maar als centra waar je anderen ontmoet: collega’s, vrienden, zakelijke contacten en virtuele contacten over de hele wereld. En met dit beeld kunnen de eerste opgaven worden aangepakt. Gebouwen met een nieuwe focus, waardoor leven ontstaat. Geen beeld meer van donkere torens in de nacht, maar juist gevuld met activiteiten en licht, vol van ontmoetingen, werken en wonen. In een bruisend hart van een dynamische, maatschappelijke, duurzame stad, waar je trots op bent daar deel van te zijn. ^ Illustrating file|{{public:outline_proposals:subdata:proposals:illustrations:208-q24-eindhoven_24_hours.jpg?400&direct|Eindhoven 24 hours.jpg}}| ^ Type of idea|service| ^ Category of idea|technical; design; work flow| ^ Enabling conditions|Samengewerkt zal moeten worden met de gemeente, de bewoners, sociologen, productontwikkelaars en uitvoerende partijen; de gehele keten dus.| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"attractive surroundings" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"facility management" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions