Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_207 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Coöperatie Circulaire Economie / Re:Able, Erick Wuestman
 +&​description abstract = (ID:207) Re:​Able, ​ huisvestigsvraagstukken,​ interieur architectuur,​ werkplekconcepten en organisatie verandering
 +~~
 +
 +====== (ID:207) Re:Able, huisvestigsvraagstukken,​ interieur architectuur,​ werkplekconcepten en organisatie verandering======
 +
 + ** Coöperatie Circulaire Economie / Re:Able ** \\  // Inrichtings concepten vanuit Circulaire Economie principes //
 +
 +^  Address|Sloetstraat 5, 3265GK, Nijmegen, NL |
 +^  URL|www.re-able.nl |
 +^  Contact|Erick Wuestman, Bestuurslid - Gids in Circulaire Economie, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Manufacturer/​Supplier;​ Other, Circulaire Economie ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Sustainability;​ Installations ​  |
 +^  Size|1-10 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Onze Coöperatie Circulaire Economie bestaat uit leden met een zeer brede scope aan expertise. We adviseren rondom huisvestigsvraagstukken,​ interieur architectuur,​ werkplekconcepten en organisatie verandering. Deze aanbieding behelst onze speciale interieur oplossing genaamd: Re:Able. Gezonde interieur op maat. Waarbij de gemeente niet koopt, maar betaalt voor de prestatie, in de vorm van een gebruikstarief. Met als doel dat grondstoffen in de kringloop blijven, doordat de producenten eigenaar blijven en met het oog op hergebruik hun ontwerp hier op aanpassen. Dit alles Coöperatief en Circulair georganiseerd.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Wij zijn als Coöperatie ingesteld op samenwerking. De basis van de Coöperatie is gelegd door de Stichting Circulaire Economie een non-profit organisatie die het delen van kennis als uitgangspunt heeft. De Coöperatie is als uitvoeringsorgaan van concrete projecten in het leven geroepen. Het samenwerken in Co-Creatie tussen de leden, te beschouwen als ketenpartners in de breedste zin des woords, is exemplarisch voor onze manier van werken. Deze samenwerkings insteek is eenvoudig door te vertalen naar het werken met andere partners binnen de gemeentelijke trajecten. Onze Circulaire Economie coaches (Vakmanschap coaches en Proces Coaches in duo) zijn gewend "​leiding"​ te geven aan Thema Cirkels rondom circulaire uitdagingen en die werkwijze is ook interessant voor de gemeente Eindhoven.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Re:Able interieur oplossingen maken gebruik van gezonde materialen en worden geleverd door producenten die garanderen dat de producten een volgend leven krijgen. Zo sluiten wij de kringloop. Wij kunnen vanuit dit concept complete interieurs realiseren, bestaand uit tapijttegels,​ wanden, meubilair, akoestische oplossingen,​ archivering en verlichting. In op maat ontworpen interieur architectuur. We ontwerpen, leveren en onderhouden. In de meest ideale uitvoering blijven de producenten eigenaar van de producten en betaalt de gemeente alleen voor het gebruik, op basis van een PSS = Product Service Systeem en een gebruikstarief per maand per m2. Uitgangspunt van Circulaire Economie is de uiterste vorm van duurzaamheid die wij daarmee realiseren. Daarmee draagt Re:Able bij aan de duurzame stad ambities van Eindhoven. Onze expertise in het begeleiden van organisaties in transitie trajecten, in de volksmond Het Nieuwe Werken genaamd, draagt bij aan een veranderende overheid. Wij begeleiden groepen medewerkers,​ ontwikkelen passende werkplekconcepten en zorgen voor draagvlak bij de gebruikers voor nieuwe manieren van werken. Circulaire Economie kent vele gezichten. De gebruikstarief oplossing waarbij de fabrikant eigenaar blijft maakt dat ook onderhoud en evt. schoonmaak zijn opgenomen in het totaalconcept. Daarmee wordt de hele inrichting tot een dienstverlening die daarmee een kanteling teweeg zal brengen rondom de beleving van de werkomgeving,​ waarmee innovatie zichtbaar wordt gemaakt, dan wel in de beleving tot uitdrukking komt. Doordat producenten eigenaar blijven van de producten dagen we hen uit op voorhand al na te denken over slimme manieren van produceren, zodanig dat optimaal hergebruik, zonder veel energieverlies is in te passen. En door hen verantwoordelijk de laten zijn ook tijdens de gebruiksduur worden zij gestimuleerd de juiste producten in te zetten met een optimale prestatie. Zodat uiteindelijk de Total Cost of Ownership laag blijft. Wij spreken in dit verband eigenlijk liever over de Total Value of Usership.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​207-q24-re-able_circulaire_economie_in_interieur_oplossingen.png?​400&​direct|Re-Able Circulaire Economie in interieur oplossingen.png}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|Onze leden zijn gezamenlijk in staat deze innovatieve manier van inrichten, produceren, financieren,​ realiseren en onderhouden,​ vorm te geven. Randvoorwaardelijk is dat het inmiddels in hoofdlijnen uitgewerkte werkplekconcept van de Gemeente Eindhoven nog de ontwerpvrijheid kent om ruimte te bieden aan het vakmanschap en de verschillende expertise van de bij ons aangesloten leden, om tot een optimaal ontwerp te komen.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Begin januari 2014 wordt het eerste project dat wij op deze manier hebben ontwikkeld gerealiseerd. Dit betreft een masteropleidingen instituut in publieke gezondheidszorg. Een Het Nieuwe Werken werkomgeving met een viertal onderwijsruimten en break-out space. Re:Able is als inrichtings oplossing gelanceerd op de Vakbeurs Facilitair in Den Bosch op 15, 16 en 17 januari 2014. Er staan verschillende projecten op stapel die op een vergelijkbare manier zullen worden uitgewerkt tot specifieke maatwerkoplossingen,​ binnen de Re; Able uitgangspunten. Naast de interieur oplossingen werkt de Coöperatie Circulaire Economie aan Circulaire Bouw oplossingen en installaties. Deze zijn anno januari 2014 nog in een experimenteel stadium.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Materialen in de kringloop houden is meer dan een stap in de goede richting, het is een noodzakelijke insteek bij het realiseren van toekomst gerichte innovatie. Wij creëren als Coöperatie de condities waarbij de perverse prikkels uit ons huidige economische (lineaire) systeem worden omgebogen tot een stimulans om slimmer met grondstoffen om te gaan. Dat maakt een kanteling mogelijk en dat is precies wat wij meemaken bij de bij ons aangesloten producenten. Zij ontwikkelen duurzame producten als aanvulling op hun reguliere catalogus, gaan nadenken over retourprogramma'​s,​ worden selectief in hun inkoopbeleid rondom toxische stoffen en de universele rechten van de mens, gaan meer modulair ontwerpen etc. etc.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Wij sluiten de kringloop rondom onze producttoepassingen. We gebruiken bij voorkeur Bio-Based materials, zonder toxische stoffen. Doordat de producenten eigenaar blijven zullen zij na einde gebruiksperiode de spullen retour halen. Wat maakt dat de gemeente niet met de spullen opgescheept zit, die daarna in en regulier traject als vanzelf richting de verbrandingsovens zouden gaan of als het meezit deels gerecycled worden. In ons geval garandeert de fabrikant een zo optimaal mogelijk hergebruik. In het geval van bureaustoelen bijvoorbeeld,​ worden de retour stoelen bekeken en de versleten onderdelen vervangen, waarna de stoel binnen een kwartier weer geschikt is gemaakt voor weer minimaal 7 jaar eersteklas zitcomfort.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Het betreft hier voor de gemeente juist géén investering. Optimaal rendement, zonder investering vanuit de kant van de gebruiker. De gebruiker betaalt een gebruikstarief. Een vast bedrag per maand per m2. En wordt daarvoor totaal ontzorgd. De betaling aan gebruikstarief na 10 gebruiksjaren zal rond de 15% lager zijn dan de traditionele aanschaf zou zijn geweest, opgeteld bij 10 jaar lang schoonmaak, onderhoud en vervanging. Dit Life Cycle Cost bewustzijn binnen het Re:Able gedachtengoed maakt besparingen van 15% aannemelijk. Waarbij nog het bedrijfsrendement rondom het geld dat niet aan inrichting is uitgegeven en nu zakelijk te gelde gemaakt kan worden (in de vorm van rente opbrengst of bedrijfsvoeringsrendement) mag worden opgeteld. Daarnaast is maatschappelijke meerwaarde rondom duurzaamheids aspecten natuurlijk niet in geld uit te drukken.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Wij kunnen naast het realiseren van stimulerende werkomgevingen ook bijdragen aan een stimulerende sfeer binnen de trajecten die de Gemeente Eindhoven voor ogen heeft. Met technieken als Value Engineering en onze Co-Creatie levenshouding zijn onze mensen ervaren in het begeleiden van multidisciplinaire teams. Deze ervaring delen wij graag met andere partijen binnen dit lovenswaardige initiatief van de gemeente.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​flexibility for government"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions