Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_200 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = BAM Utiliteitbouw,​ G.C. Meijvogel
 +&​description abstract = (ID:200) overkapping...Stadhuisplein...energieopwekking..centrale plek die de verbinding
 +~~
 +
 +====== (ID:200) overkapping...Stadhuisplein...energieopwekking..centrale plek die de verbinding======
 +
 + ** BAM Utiliteitbouw ** \\  // Ontwikkelen en Bouwen //
 +
 +^  Address|Insulindelaan 115, 5642CV, Eindhoven, Nederland |
 +^  URL|www.bamutiliteitsbouw.nl |
 +^  Contact|G.C. Meijvogel, Technische Ontwikkelaar,​ <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Contracting;​ Consulting and Design services; Project development;​ Real estate ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; Maintenance;​ Installations ​  |
 +^  Size|more than 1000 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Door de combinatie van onze kennis op het gebied van duurzaamheid en gebriedsontwikkeling met de kennis van u en uw adviseurs optimaal gebruik te maken van elkaars netwerken, kennis en inzichten.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Wij zien kansen in met name de samenwerking
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Wij zijn van mening dat binnen een relatief korte afstand van de projectscope/​locatie alles aanwezig is. Op het gebied van kennis en onderzoek zijn dit de TU-campus en de HTC campus. Op het gebied van wonen (Strijp, Stationsgebied) en kantoren (Strijp, binnenring). Op het gebied van vrije tijdsbesteding is dit het winkelgebied,​ sportmogelijkheden,​ musea, terrassen, uitgaansgebied en noem maar op. Wij zien de toekomst van uw locatie (Stadhuisplein) als de centrale plek die de verbinding vormt van alles dat al aanwezig is en waar met name overdag activeiten plaatsvinden. Ons voorstel is op een deel van het stadhuisplein een overkapping te maken, een soort markthal. Op het dak van de markthal zal energieopwekking plaatsvinden waarmee op locatie niet alleen voor de markthal maar ook voor de omliggende gebouwen energie wordt opgewekt dat direct kan worden gebruikt. De markthal zal als een duurzaam icoon voor de stad Eindhoven ontworpen worden en in de markthal kunnen duurzame activeiten worden onplooid. Dit kan een podium zijn voor mensen die een duurzaam idee hebben of een duurzaam product maken en willen kijken of hier markt voor is en/of dit willen delen met andere mensen. Verder kan de markthal gebruikt worden voor bijvoorbeeld de biolgische markt en bjivoorbeeld een repairmarkt (een groot repaircaf√©).
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|design;​ work flow|
 +^  Enabling conditions|Laagdrempelig maken van de mogelijkheid gebruik te maken van de markthal, veel verbindende en vernieuwende activiteiten ontwikkelen. Zoeken van partners om dit gebouw te financieren door bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een bedrijf om hun naam aan de markthal te verbinden.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Markthallen bestaan al eeuwen en hebben hun succes in het verleden bewezen. Het idee kan funcitioneren omdat steeds meer mensen geinteresseerd zijn in duurzaamheid en innovaties maar er zijn te weinig gelegenheden waar je laagdrempelig hiermee kennis kunt maken. Belangrijk is wel dat gekeken wordt naar activiteiten voor mensen in diverse leeftijdscategorie√ęn.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Underpinned contribution to sustainability;​ this can be shown on the basis of experiments or calculations.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Delen van innovaties en het specifiek opwekken van energie voor de directe omgeving middels bijvoorbeeld de dakconstructie
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Eerst een proef met een tijdelijke voorziening om te kijken of dit idee een succes is. Het gebouw dat daarna wordt geplaats zal demontabel gemaakt moeten worden zodat het mogelijk in de toekomst ook ergens anders geplaatst kan worden.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Energieopwekken door PV panelen heeft een terugverdientijd die gerelateerd is aan de energieprijs. Het gebouw is een eenmalige investering die afhankelijk van het ontwerp in circa 10 jaar kan worden terugverdiend.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Het plaatsen van een markthal zal gepaard moeten gaan met het upgraden van de inrichting van het Stadhuisplein. Er zal een betere balans gevonden moeten worden tussen natuur (water en groen) en beleving
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​attractive surroundings"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​visible innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​system approach"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​underpinned contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions