Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_196 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = SeLA management # Questionmarks,​ Petra Hillenius
 +&​description abstract = (ID:196) werkprocessen binnen de gemeente….kenniscirculatie en kennisdeling
 +~~
 +
 +====== (ID:196) werkprocessen binnen de gemeente….kenniscirculatie en kennisdeling======
 +
 + ** SeLA management & Questionmarks ** \\  // SeLA management en Questionmarks willen bedrijven helpen processen beter te laten verlopen en deze verandering op een onconventionele wijze vorm en inhoud te geven. //
 +
 +^  Address|Borgelerhofweg 2a, 7414GP, Deventer, NEDERLAND |
 +^  URL|www.sela-management.nl [[http://​www.Questionmarks.nl]] ​ |
 +^  Contact|Petra Hillenius, Eigenaar, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Project development ​  |
 +^  Area of expertise|Design,​ mensen en processen ​  |
 +^  Size|self employed |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Wij willen onze expertise graag inzetten voor de medewerkers en de werkprocessen binnen de gemeente. De verandering die de gemeente Eindhoven wil maken vraagt een totaal aanpak. Deze aanpak gaat niet alleen over materiaal en middelen maar ook over de samenwerking tussen de medewerkers van de gemeente en externe deskundige. Door een optimale samenwerking zullen processen van verandering versnelt kunnen worden. Onze ondersteuning zal gebeuren vanuit kenniscirculatie en kennis vermenigvuldiging. De medewerkers zullen door onze aanpak kunnen groeien in kennis en de nieuwe werkwijze als een kans ervaren, wat ook een bijdrage zal leveren hebben in andere werkprocessen.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Onze bijdrage zou er voor kunnen zorgen dat medewerkers vanuit de gemeente en externe deskundige beter kunnen samenwerken. De medewerkers krijgen de kans te leren door kenniscirculatie en kennisdeling. De externe deskundige zal door deze zelfde kenniscirculatie makkelijker het product maar vooral de dienstverlening aan de gemeente Eindhoven aan kunnen passen. Wij zijn mensen die onconventioneel zoeken naar nieuwe wegen binnen de mogelijkheden die er zijn.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +In onze bijdrage zijn verschillende toegevoegde waarde te herkennen: Wanneer medewerkers en externe deskundige er in geloven zal het resultaat van de prestatie hoger zijn. De kans van slagen neemt toe en daarmee de zichtbaarheid binnen en buiten de gemeente grenzen. Het zullen projecten worden waar men trots op is. De gemeente vraagt van de medewerkers een andere manier van denken en handelen. Deze andere manier vraagt ondersteuning voor de medewerkers. Deze ondersteuning zorgt voor een duurzame verbetering van processen en medewerkers. Het duurzaam veranderen helpt tevens de veranderende rol van de overheid in werkproces niveau daadwerkelijk het verschil te gaan maken. De burgers zullen de verandering in alle onderdelen van de gemeente moeten herkennen. De front office medewerkers van de gemeente komen veelvuldig in contact met de bewoners van de stad. Door verbeterde werkprocessen en kenniscirculatie zijn zij deskundig en gaan door de vernieuwde werkprocessen circulaire serviceverlenen. Deze verandering zal ook bij de bewoners van de stad niet ongemerkt blijven en van hen een bijdrage vragen.
 +^  Type of idea|service|
 +^  Category of idea|work flow|
 +^  Enabling conditions|SeLA-management en Questionmarks zullen samen vorm en inhoud geven aan de daadwerkelijke vraag rondom samenwerking en werkproces verbetering. Het zal noodzakelijk zijn om de organisatie goed te leren kennen. De diverse belanghebbende en huidige werkwijze binnen de gemeente.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Binnen onze portefeuille van opdrachten zitten verschillende vormen van ontwikkeling binnen organisaties. Zie hiervoor onze portfolio op onze sites. In al onze opdrachten gaat het om het verbeteren en veranderen.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Underpinned contribution to sustainability;​ this can be shown on the basis of experiments or calculations.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +De medewerkers centraal stellen helpt bij een duurzame oplossing/​verbetering. Wanneer medewerkers niet de kans krijgen te groeien in de nieuwe rol zal er door de externe deskundigheid verbeteringen geboekt worden. Maar de gemeente kan dan niet zonder deze deskundigen. Door medewerkers mee te nemen en deskundig te maken zullen ook in de toekomst verbeteringen mogelijk zijn (eventueel zonder externe deskundige).
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Medewerkers zijn niet maakbaar, ze zullen de verandering natuurlijk zelf moeten doen. Het daadwerkelijke succes en milieu effect zal pas zichtbaar worden in de loop van de jaren. De termijn van het effect, maakt het effect ook onzeker.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +De terugverdien tijd van training en begeleidingis altijd lastig. De medewerkers tevredenheid en productiviteit zullen toenemen ziekte verzuim en langdurige uitval zal juist kleiner zijn. Door een betere samenwerking zal de snelheid binnen het project toenemen. De investering van onze bijdrage zal bewust gedaan moeten worden op die plekken waarvan het rendement het hoogst is. Door goed overleg en juiste inzet van uren wordt de investering in de medewerkers optimaal benut.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Het is bijzonder op deze wijze kennis te tonen. Wij hopen in gesprek met u, uw vragen te benoemen en waar nodig te onderzoeken.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​flexibility for government"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​underpinned contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions