Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_172 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Technishe Unie B.V., Frans Reijerse
 +&​description abstract = (ID:172) Nieuwe concepten rondom de circulaire economie..levenscyclusoplossing
 +~~
 +
 +====== (ID:172) Nieuwe concepten rondom de circulaire economie..levenscyclusoplossing======
 +
 + ** Technische Unie B.V. ** \\  // Technische Unie B.V. is een groothandel in (technische) installatiematerialen op het gebied van elektrotechniek,​ klimaattechniek,​ licht, sanitair, gereedschap en consumentproducten. Technische Unie werd opgericht in 1880 en sinds 2000 volledig dochter van Sonepar. //
 +
 +^  Address|Ambachtsweg 12, 5627 BZ, Eindhoven, Nederland |
 +^  URL|www.mijntu.nl |
 +^  Contact|Frans Reijerse, Manager Verkoopkantoor Eindhoven, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Manufacturer/​Supplier ​  |
 +^  Area of expertise|Construction;​ Sustainability;​ Power generation and conversion; ICT; Maintenance;​ Transport; Installations ​  |
 +^  Size|more than 1000 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Alleen samen kunnen doelen gerealieerd worden! Daarom is het belangrijk om ons in alle fasen van het bouwproces te betrekken om de best mogeljke levenscyclusoplossing voor alle belang hebbenden te realiseren. Zowel voor oprachtgever,​ bouwer, gebruiker en maintenance dienstverlener. Daarom maken wij graag deel uit van het bouwteam. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat leveranciers nauw met ons samenwerken (Integraal Project Management) en de logistieke stromen met ons af te stemmen, zodat maximale efficientie wordt behaald en kosten bespaard kunnen worden. Technische Unie kan het merendeel van de tradionele installatiematerialen leveren en kan ook meedenken met innovatieve oplossingen welke de productietijd aanzienljk verlagen.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Technishe Unie opereert landelijk en heeft bij verschillende projecten, waarbij innovatief en duurzaam bouwen een rol speelde, ervaring opgedaan. Graag wllen wij onze kennis in dit project inzetten en nieuwe ervaringen en kennis opdoen.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Nieuwe concepten rondom de circulaire economie!
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​172-q24-investeer_voor_een_hogere_winst.pdf?​400&​direct|Investeer voor een hogere winst.pdf}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ work flow; financial|
 +^  Enabling conditions|Samenwerking tussen klant, leverancier en Technische Unie.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Alle gevraagde informatie vindt u in de ge-uploade flyer: "​investeer voor een hogere winst"​.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Technische Unie werk nauw samen met haar leveranciers. Zo ook met Philips in o.a. het project Investeer in een hogere winst. Zie meegezonden link; casestudy [[http://​www.lighting.philips.nl/​pwc_li/​main/​shared/​assets/​downloads/​pdf/​LR_Case%20Study%20De%20Lage%20Landen%20NL.pdf]] ​
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Het genoemde project is flexibel, omdat de huidige situatie direct aan tafel vergeleken kan worden met diverse variaten. De tool rekent direct de besparing tov de huidige installatie inclusief tussentijdse vervanging van lichtbronnen vd huidige installatie en de Energie Investerings Aftrek. Voor de eindgebruiker is er de keuze om zelf te installeren,​ dit door de installateur te laten doen of via TU te laten regelen, Ook kan er gekozen worden om de installatie te financieren incl. de montage, waardoor direct geprofiteerd kan worden van een nieuwe moderne en eneriezuinige verlichtingsinstallatie. De gerealiseerde besparing op de energie nota kan gebruikt worden om de financiering af te lossen, waardoor er geen eigen investering is in de eerste 3-5 jaar. De besparng is direct voor de gebruiker.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Bovengenoemde vraag is terug te vinden in ons ge-uploade flyer; investeer in een hogere winst.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Graag nodigen wij u uit voor een presentatie hoe Technische Unie u denkt bij te kunnen staan in het slim verduurzamen van de gemeenten Eindhoven en hoe Technische Unie op de bouwplaats de processen kn optimaliseren en de faalkosten kan minimaliseren.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​visible innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​cooperation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​products suppliers"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions