Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_163 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Eco Klima B.V., Noor Schellens
 +&​description abstract = (ID:163) expertise, ​ integraal plan,  binnenklimaatsysteem
 +~~
 +
 +====== (ID:163) expertise, ​ integraal plan,  binnenklimaatsysteem======
 +
 + ** Eco Klima B.V. ** \\  // realiseren van een gezond binnenklimaat waarbij comfort en duurzaamheid optimaal samen gaan //
 +
 +^  Address|Postbus 1346, 5602 BH, Eindhoven, Nederland |
 +^  URL|www.ecoklima.info |
 +^  Contact|Noor Schellens, directeur, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Manufacturer/​Supplier ​  |
 +^  Area of expertise|Sustainability;​ Installations ​  |
 +^  Size|1-10 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +- expertise op het gebied van een duurzaam binnenklimaatsysteem wat zorgt voor een gezond en comfortabele werkomgeving voor gebruikers, een besparing voor de gemeente en een grote bijdrage kan leveren aan uw duurzame ambities. - expertise op het gebied van het ontwerpen, toepassen en onderhouden van alle vormen van duurzame energie. - integraal meedenken en ontwerpen in het bouwkundig geheel, binnenklimaat en de bouwkundige schil zijn nauw verbonden. - expertise op het gebied van energiebesparingsanalyses. Hierin worden alle duurzame maatregelen (isolatie, verlichting,​ klimaatbeheersing etc.) met elkaar gecombineerd. Uit een integrale analyse kan het belang van alle maatregelen worden afgewogen (investering t.o.v. toekomstige energiebesparing,​ jaarlijkse onderhoudskosten,​ CO2 uitstoot.) Dit in combinatie met het comfort voor de werkomgeving. - kennis van energiemonitoring;​ toetsing of doelen worden behaald.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +- een goede samenwerking begint met het stellen van gezamenlijke doelen. Deze doelen moeten in onze ogen geen '​lege'​ kreten zijn met betrekking tot energiebesparing. - van belang daarbij is om een gezamenlijke,​ dus met bouwpartners,​ opdrachtgevers en bij voorkeur ook toekomstige gebruikers, invulling te geven aan deze doelen. - alle stappen in het bouwproces moeten deze gezamenlijke doelen dienen. - alle investeringen moeten optimaal op elkaar worden afgestemd voor wat betreft energieverbruik maar ook op comfort en prettige werkomgeving voor de toekomstige gebruikers (bijvoorbeeld door allen vanuit een dezelfde model te rekenen). - vanuit onze jarenlange ervaring in bouwprocessen en klimaatbeheersing kunnen wij hierin belangrijke toegevoegde waarde leveren, in voorbereiding,​ in ontwerp, en in de gebruiksfase. - koppeling regeltechniek met optimaal functioneren duurzame energiebronnen.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Ik benader deze vraag vanuit de drie P's, bewust beginnend bij People. Of de duurzame renovatie is geslaagd, zal mede worden bepaald door de toekomstige gebruikers. Hoe ervaren zij de nieuwe omgeving? Voelen zij zich gelukkig, prettig, hebben ze iedere dag voldoende energie om te werken, is het een omgeving die zelfs aantrekt, waar mensen graag willen zijn? Tijdens de rondleiding viel mijn oog op het parkje tussen de stadhuistoren en het Van Abbe Museum. Daar genoten mensen van de frisse lucht tijdens hun pauze, om weer energie op te doen. De ideale verduurzaming van dit gebouw is voor mij: - dat naast een energiebesparing voor de gemeente en een vermindering van de CO2 uitstoot voor het milieu - gebruikers zich binnen net zo kunnen voelen als buiten in het park. - dat betekent een inspirerende omgeving waar continu frisse lucht aanwezig is. - deze frisse lucht ervaren zonder tocht of andere klimaatklachten - doordat er continu verse en gefilterde buitenlucht aanwezig is, worden geen klachten als hoofdpijn, verkoudheid,​ droge ogen ervaren. - zeker voor mensen die last hebben van hooikoorts of astmatische klachten, zal dit goed doen. - een goed binnenklimaat verbetert werkprestaties - een gezond en comfortabel binnenklimaat verhoogt de verhuurbaarheid van het gebouw - de verhuurder wordt ontzorgd worden doordat dit systeem een zeer laag klachtenpercentage kent. - bovendien worden, door continue monitoring, eventuele aanpassingen voortijdig opgepakt. - door een goede afstemming met alle betrokkenen,​ kan het systeem (ondanks dat het deel uitmaakt van het bouwkundig geheel) heel flexibel worden ingericht zodat bij toekomstige aanpassingen in ruimten, er geen aanpassingen nodig zijn. Planet Het systeem combineert op een heel efficiënte manier verwarming, koeling en ventilatie via de vloer. De grootste energiebesparingsvoordelen worden behaald doordat: - deze processen optimaal op elkaar worden afgestemd in 1 systeem - het zeer lage aanvoertemperaturen kent in vergelijking met andere systemen - het ideaal te koppelen is aan alle vormen van duurzame energieopwekking. Dit brengt een enorme energiebesparing (tot 75% in renovatie situaties) en verlaging van de CO2 uitstoot met zich mee. Daarnaast kent de klimaatvloer zelf geen onderhoud en vraagt niet om vervanging. Ook dit gegeven brengt een verminderde milieubelasting met zich mee. Profit De profit voor de gemeente zit in: - bijdrage aan uw duurzame ambities - uitstraling van een gezond, comfortabel,​ duurzaam gebouw - hoge verhuurbaarheid - lage energie- en onderhoudskosten - geen klachten - doelen over comfort worden blijvend getoetst en hiernaar wordt gehandeld - naast toetsing bij gebruikers wordt ook comfort en energieverbruik blijvend gemonitord - koppeling aan gebouwbeheersysteem - dit gebouwbeheersysteem kan communiceren met alle overige systemen/​domotica zodat een geïntegreerd,​ beheersbaar geheel ontstaat - het gebouwbeheersysteem kan desgewenst beeldplaatjes leveren voor energiebeheer zodat deze innovatie zichtbaar is een centrale hal o.i.d. - naast dat de basis van ons systeem, een klimaatvloer,​ innovatief is, kan een verdere innovatie aanwezig zijn in een vermindering van de ventilatiehoeveelheden. Doordat vanaf de vloer wordt geventileerd,​ wordt de verblijfsruimte van gebruikers sneller bereikt waardoor minder lucht nodig is. Dit wordt onderzocht.
 +^  Illustrating file|{{public:​outline_proposals:​subdata:​proposals:​illustrations:​163-q24-airconomy.jpg?​400&​direct|airconomy.jpg}}|
 +^  Type of idea|combination of product and service|
 +^  Category of idea|technical;​ design; financial|
 +^  Enabling conditions|- oprechte betrokkenheid van alle partijen vanaf het begin van het proces - mede hierdoor kunnen faalkosten gereduceerd worden - dat betekent ook dat bij voorkeur iedereen werkt vanuit zelfde modellen voor tekeningen maar ook voor energiebesparingsvoorstellen - allen werken aan dezelfde gestelde doelen - niet alleen in ontwerp en uitvoer maar ook in onderhoudsfase! - blijvende betrokkenheid en evaluatie met betrokkenen (wat kunnen we leren van wat we gemaakt hebben, kan er nog verbeterd worden, in hoeverre zijn doelen behaald) - bij voorkeur betrokkenheid vanuit toekomstige gebruikers. Energiebesparing zit ook voor een deel in het gebruik van het gebouw. Door betrokkenheid vanuit hen in het ontwerpproces kan een nog beter eindresultaat worden bereikt. - testruimte aanwezig bij ons en onderzoeksbureau ventilatievraagstuk|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +De innovatieve klimaatvloer waarbij verwarmen, ventileren en koelen optimaal worden gecombineerd in 1 vloersysteem,​ is ontwikkeld in Duitsland. In Nederland zijn er diverse referentieprojecten maar is het zeker geen alom bekend en daardoor toegepast systeem. Vanuit het moederbedrijf van Eco Klima, een familiebedrijf dat 100 jaar bestaat, hebben we ervaring met vrijwel alle systemen en technieken. Diverse succesvolle projecten met de klimaatvloer hebben uitgewezen dat alleen hiermee 100% comfort kan worden gerealiseerd. Na het eerste door ons familiebedrijf gerealiseerd project, hebben we deze techniek omarmd en zijn samen met onze partners het systeem verder gaan ontwikkelen en testen. Zo heeft de TU Eindhoven een onderzoek gedaan naar schoolventilatie. Ieder project wordt blijvend gemonitord zodat comfort en energiebesparing blijvend kan worden gegarandeerd. Daarop wordt continu doorontwikkeld.
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Duurzaamheid is een ruim begrip, wij verstaan onder duurzaam: - gebruik maken van duurzame energiebronnen waardoor fossiele brandstoffen bespaard worden en CO2 uitstoot beperkt wordt. - het systeem kan ook gebruik maken van toekomstig toe te passen hernieuwbare energiebronnen. - het energieverbruik is zeer gering, daardoor wordt de vraag beperkt. - zeer duurzaam systeem waardoor ook de kosten van aanpassingen,​ onderhoud, klachtbehandeling zullen zeer gering zijn. - een gezond binnenklimaat zorgt met een groot comfort ervoor dat ook indirecte kosten als ziekteverzuim beperkt worden. - een flexibel systeem leveren zodat aan iedere toekomstige wijziging voldaan kan worden.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +- zoals aangegeven kan het systeem functioneren met alle mogelijke duurzame energiebronnen (nu en in de toekomst beschikbaar) - door het systeem in zogenaamde modulematen te engineeren, is het verplaatsen van wanden in de toekomst geen probleem. Ruimten en zones zijn apart regelbaar. Dat blijft ook zo bij een veranderde kantoorinrichtingswens bij een andere huurder of een andere wens van 'het nieuwe werken'​. - Alhoewel nog nooit vervuiling in de kanalen is opgetreden, is het goed om te weten dat de luchtkanalen,​ welke in de vloer zijn verwerkt, reinigbaar zijn. - het systeem is 100% op hygiëne getest. - alle materialen zijn duurzaam geproduceerd en zijn recyclebaar. - de klimaatvloer vraagt geen onderhoud of vervanging. Dat betekent dat de milieubelasting gedurende vele jaren laag is.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +- gemiddeld cijfer tevredenheid van gebruikers: 9 - percentage klachten bij facilitair manager: 2% - de terugverdienperiode is mede afhankelijk van de aanpassingen in de bouwkundige schil (isolatie). Hoe lager de warmtevraag,​ des te hoger de energiebesparing. Daarnaast is deze afhankelijk van het huidig energieverbruik. Er zijn renovatiesituaties waarin 75% aan kosten voor verwarmen en koeling kan worden bespaard. - de kosten van het systeem zijn niet anders dan die van andere systemen die ventileren, verwarmen en koelen combineren (techniek, comfort en gezondheid is anders, functie hetzelfde) - door onze lange ervaring in klimaatbeheersing,​ mede vanuit ons moederbedrijf,​ kennen we veel andere systemen. We kennen het energieverbruik,​ het comfort en kunnen vandaaruit toegevoegde waarde bieden op het maken van klimaatbeheersingskeuzes.
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Graag vertel ik nog wat over onze achtergrond:​ Ons moederbedrijf is een installatiebedrijf (familiebedrijf),​ gevestigd in de Kempen, dat dit jaar 100 jaar bestaat. Al die tijd staat innovatie om onze klanten optimaal te kunnen bedienen voorop. We kunnen alleen die 100 jaar bestaat omdat we met respect omgaan met onze klanten en leveranciers. We steken 'onze nek' graag uit, zolang het in het belang is voor onze klant. Omdat we vele systemen gezien en geïnstalleerd hebben, kennen we de voor- en nadelen van vele andere systemen. Vanuit de positieve ervaringen van onze klanten en de innovaties die we vanuit ons familiebedrijf hebben gedaan, is Eco Klima opgericht. Eco Klima wil deze kennis delen met bouwpartners met als doel: tevreden opdrachtgevers en gebruikers!
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​flexibility for government"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​attractive surroundings"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​facility management"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions