Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_149 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = M+R interior architecture,​ Hans Marechal
 +&​description abstract = (ID:149) Green Bridge….verhoogde voetgangers/​fiets verbinding tussen gebouwen
 +~~
 +
 +====== (ID:149) Green Bridge….verhoogde voetgangers/​fiets verbinding tussen gebouwen======
 +
 + ** M+R interior architecture ** \\  // architecture + interior architecture //
 +
 +^  Address|Aalsterweg 230, 5644RK, Eindhoven, Noord-Brabant |
 +^  URL|www.mplusr.nl |
 +^  Contact|Hans Marechal, architect bNi - Owner, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services ​  |
 +^  Area of expertise|Design;​ Sustainability ​  |
 +^  Size|1-10 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Entrepreneur,​ regisseur, centraal aanspreekpunt voor het ontwikkelen en implementeren van duurzame ontwerpen.
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +Inmiddels hebben we naar volle tevredenheid de eerste fase het gebouw aan de Nachtegaallaan opgeleverd waarbij de plannen voor een efficiente en felexibele / innovatieve werkomgeving is geimplementeerd. M+R stond aan de basis van het plan dat tevens in co-creatie met adviseur Marlies Bielderman en de medewerkers van de gemeente is vormgegeven.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Groene Brug (‘Green Bridge’) Concept voor een verhoogde (voetgangers/​fiets) verbinding tussen de diverse gebouwen van de gemeente Eindhoven en het stadswandelpark + het van Abbe Museum. De verhoogde verbinding is uitgevoerd met PV panelen, duurzame verlichting en ecologische (groen)voorziening (sedum) en daarmee geheel energie neutraal voor de energie voorzien voor de verlichting op en onder de brug en bijdraagt aan het opwekken van duurzame energie voor de aangesloten gebouwen. In samenwerking met technologische bedrijven in Eindhoven wordt het plan vormgegeven en voorziet in innovatieve mogelijkheden. De groene brug zorgt voor een efficiënte en duurzame verbinding tussen de diverse gemeentelijke gebouwen en is tevens een recreatieve attractie voor wandelaars, fietsers en geschikt voor speciale evenementen etc. Tevens biedt de brug een bijzonder beeld van de stad gezien vanaf ca. 3 en een halve meter en wordt een landmark voor Eindhoven (VVV). De groene brug begint bij het stadskanaal (Nachtegaallaan) waar tevens eilanden en een stadspaviljoen in het water ligt. Het idee is ook het (vernieuwde) DAF museum te betrekken bij deze groene brug zodat er een verbinding ontstaat met het Van Abbe + het designhuis, ook het Philips museum zou hierin mee kunnen participeren.
 +^  Type of idea|service|
 +^  Category of idea|design|
 +^  Enabling conditions|geschikte partners, innovatieve bedrijven uit de regio werken samen aan het ontwikkelen en realiseren van het plan. De groene brug is een innovatief platform en wordt gebruikt voor innovaties en testcases nu en in de toekomst.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Speculative innovation: it has not yet been used in practice because it is in an idea stage and will need more development.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +concept
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Speculative contribution to sustainability;​ evidence of possible contributions is only indicatively and will still have to be determined through research or in practice. (Speculatieve bijdrage aan duurzaamheidsambities;​ dit is alleen indicatief aan te gev
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +- innovatief - nieuw landmark voor Eindhoven - innovatie, design en technologie - ontsluiting - extra laag aan het stedelijk weefsel, vernieuwend - energie neutraal
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +n.v.t.
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​sustainable city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​energy-neutral city" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​attractive surroundings"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contributions sustainable Eindhoven":"​visible innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​three principles":"​quality in the long term" "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​energy"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​construction"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​installations"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​speculative innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​speculative contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions