A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

~~META: creator = Haverkamp Consultancy, Haverkamp Jakob &description abstract = (ID:146) hergebruik restwarmte, omzetting naar hoge temperatuur warmte ~~ ====== (ID:146) hergebruik restwarmte, omzetting naar hoge temperatuur warmte====== ** Haverkamp Consultancy ** \\ // Consultancy en advies innovatieve energie besparende producten en technieken // ^ Address|Borgenweg 5, 9502 VB, Stadskanaal, NL | ^ URL|www.duurzaamenrendabel.com (verouderd) | ^ Contact|Haverkamp Jakob, directeur eigenaar, <[email protected]> | ^ Line of industry|Consulting and Design services | ^ Area of expertise|Design; Sustainability; Power generation and conversion; Installations | ^ Size|self employed | ===== Role of company/organisation===== Met de inzet van mijn kennis en inzicht t.a.v. hergebruik van restwarmte en de omzetting naar hoge temperatuur warmte kan ik een rol vervullen als intermediair en adviseur in de toepassing van (voor Nederland) nieuwe techniek in hoogwaardige hergebruik van (rest)warmte. Vooral ook geschikt om bijvoorbeeld industriële restwarmte te gebruiken voor inzet in hoge temperatuur warmtenetten. Ik kan de rol van adviseur/consultant vervullen. Voor de aanleg, installatie en onderhoud zullen andere partijen moeten worden ingeschakeld . ===== Opportunities for collaboration===== Mits er daarvoor de juiste partner kunnen worden gevonden zie ik goede kansen voor een samenwerking met partijen die zorg dragen voor de installatie en onderhoud van de door mij geadviseerde oplossingen. Samenwerking betekent ook een win/win voor alle betrokkenen met als eerste doel de realisatie van een duurzaam en innovatief project. Mede dankzij mijn kennis en ervaring over inzet en toepassing van hoge temperatuur industriele warmtepompen zijn er goede kansen voor een samenwerkende partner voor de realisatie van enkele zeer innovatieve projecten. ===== Description of idea===== <WRAP box right minwidth:33%> <userpoll Rating> + ****** + **** + ** </userpoll> <WRAP centeralign> Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </WRAP> </WRAP> Afhankelijk van beschikbaarheid van (rest)warmte van industriële of geothermische oorsprong voorzie ik goede kansen om deze restwarmte in te zetten voor de verwarming van woningen en gebouwen met een klassieke warmtevraag. Mogelijk dat ik e.e.a. beter met een concreet voorbeeld kan toelichten. Voor een bestaande case geldt de volgende informatie: Beschikbaar een warmtebron met een temperatuur van 60 graden. Ook is er sprake van een warmtenet waarbij de gevraagde warmte 95 graden is (aanvoer) en de retourtemperatuur 70 graden is. Doel: Gebruik de bron van 60 graden om vervolgens het warmtenet te verwarmen van 70 naar 95. Antwoord: Er zijn in Nederland nu geen leveranciers van industiele warmtepompen die de bovenstaande vraag kunnen invullen. Bij de aanleg van warmtenetten wordt mede daarom de focus gelegd op nieuwbouwwijken waar middels lage temperatuur vloerverwarming de nieuw te bouwen woningen worden verwarmd. Middels inzet van een HTWP is het mogelijk om een restwarmte bron of geothermische bron (50-60 graden bijv) te gebruiken als energiebron voor de levering van warmte aan een klassieke (lees dus bestaande bouw) vraag naar warmte. Mijn focus is daarom als volgt: Het vinden/localiseren van een of meerdere warmtebronnen met een temperatuur die nu als "niet-inzetbaar" wordt gedefinieerd. De thermische energie uit deze bron benutten voor het (middels een HTWP) leveren van hoge temperatuur warmte aan gebouwen en woningen middels van een klassieke warmte vraag. (lees 95/70) In het ideale geval zou een geothermische bron van 50-60 graden samen met de inzet van een hoge temperatuur warmtepomp welke wordt gevoed met groene stroom een 100% groene warmtebron kunnen vormen. ^ Type of idea|combination of product and service| ^ Category of idea|technical; design; work flow| ^ Enabling conditions|Uiteraard is partnerkeuze een issue, maar belangrijk is ook vooral de herkenbaarheid en het vinden van kansen aandacht krijgt. Voor "de markt" is het bestaan van een HTWP een onbekend gegeven en daarom zullen kansen ook niet worden herkend. De beste methode om dit "tussen de oren" te krijgen van potentiële afnemers is het vinden en implementeren van een voorbeeldproject. Een kleine schaal voorbeeld project kan ook zijn dat er binnen een industriële omgeving nutteloze afvalwarmte wordt gebruikt voor de productie van warmte voor bijvoorbeeld schoonmaakdoeleinden (85 graden)| ===== Stage of development===== Proven innovation: it has been used in practice on a small scale. ===== Substantiation stage of development===== Er zijn in Europa enkele producenten van HTWP producten en technieken, tenminste 1 daarvan heeft meerdere installaties "up and running". Een 2e producent heeft enkele demo-projecten werkend waarbij restwarmte actief wordt ingezet als bron voor een warmtepomp. Bij een overaanbod van (restwarmte) waarbij er geen vraag is van afnemers kan de beschikbare techniek ook worden ingezet voor de productie van stroom. m.a.w. de hoge temperatuur warmtepomp is omschakelbaar naar een zgn ORC functionaliteit.. ===== Provability contribution to sustainability===== Proven contribution to sustainability; this has been shown in practice. ===== Step in the right direction===== De mate waarin toepassing van een HTWP de doelen vanuit het "natural step" principe ondersteunt hangt deels of van de in te zetten bronnen. De inzet van geothermische warmte zal dus een hogere toegevoegde waarde hebben dan de inzet van restwarmte uit de industrie. Deze laatste betekent wel dat we daardoor efficiënter omgaan met energie zoals die door de industrie is gebruikt. Uiteraard is het ook mogelijk om bijvoorbeeld zonne-energie op te slaan middels WKO oplossingen en vervolgens deze warmte middels een HTWP in te zetten voor levering van warmte met een hoge temperatuur. Door de grote flexibiliteit in inzet en toepasbaarheid zijn niet vooral duurzaamheidsresultaten te definiëren. ===== Flexible idea===== Zie eerdere toelichting ===== Good investment===== Door de grote mate van flexibele inzet is een standaard antwoord niet mogelijk helaas. Er zijn een aantal aspecten die belangrijk zijn en de resultaten bepalen. 1. beschikbare hoeveelheid en temp restwarmte. 2. De vraag naar warmte met name de gewenste temperatuur. 3. Inzet uren. Het spreek voor zich dat een inzet van 8000 uur (industrie) een kortere TVT heeft dan een warmtenet met inzet van 4000 uur 4. Referentieprijs stroom. Inzet en beschikbaarheid van groene stroom geeft het project meerwaarde maar de prijs bepaalt de efficiency van het project. 5. De prijs van warmte? Wat kost het om te kunnen beschikken over geothermische of industriele restwarmte te kunnen beschikken? Wat is de opbrengt van de te verkopen warmte? Is er SDE subsidie mogelijk.... etc. {{tag>public:outline_proposals:subdata:tags:all "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"sustainable city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"energy-neutral city" "public:outline_proposals:subdata:tags:contributions sustainable Eindhoven":"visible innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"quality in the long term" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"system approach" "public:outline_proposals:subdata:tags:three principles":"cooperation" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"energy" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"services" "public:outline_proposals:subdata:tags:scope":"installations" "public:outline_proposals:subdata:tags:stage of development":"proven innovation" "public:outline_proposals:subdata:tags:contribution to sustainability":"proven contribution"}}

TurTur Innovation Transitions