(ID:127) renovatie stadhuistoren, klimaatgevel, warmtepompen, onafhankelijke financiering, beheertool

Leenders Architecten Ingenieurs / van der Linden-van Giersbergen B.V.
advies architectuur, bouwtechniek en technische installaties

AddressMgr. v.d.Tillaartstraat 1, 5461 KX, Veghel, Netherlands
URLwww.leendersarchitecten.nl
ContactMenno Top, Architect, mt@leendersarchitecten.nl
Line of industryConsulting and Design services; Financial services
Area of expertiseDesign; Sustainability; Installations
Size11-50 employees

Role of company/organisation

Adviserend op gebied van ontwerp en installaties. Kwaliteitsbewaker gedurende de uitvoering op gebied bouwtechniek en installaties. Faciliterend gedurende het beheer middels ontwikkelde BIM beheer methodiek. Financierend, dankzij onafhankelijke financieringsmaatschappij kunnen wij ook de financiering van de verduurzamingsmaatregelen aanbieden.

Opportunities for collaboration

Er zijn vele kansen wanneer de partijen met de kennis en kunde in het proces een gelijkwaardige inbreng kan krijgen ipv dat zoals in de huidige bouwpraktijk al te vaak voorkomt de grote aannemer/financier alles op hun wijze doordrukt. Dit houd overigens ook in dat de opdrachtgever zijn verantwoordelijkheden moet nemen en deze dus niet (turnkey) over kan dragen aan één partij, welke vervolgens bepalend wordt.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

Idee omvat een integrale (bouwtechnische en installatechnische) oplossing voor de renovatie van de stadhuistoren. (later wellicht ook in andere gebouwen toepasbaar). Bouwtechnisch middels een vernieuwende oplossing (principe klimaatgevel) binnen de bestaande monumentale gevel. Installatietechnisch middels een per gedeelte van verdieping regelbare ventalitie-/verwarmings-/koelinstallatie middels kleine innovatieve (voornamelijk voor renovatie) zeer geschikte warmtepompen. Op deze manier wordt het mogelijk om op basis van the naturel step gedachte gebouwen economisch verantwoord te renoveren, zonder dat het monumentale beeld wordt aangetast. De financiering van deze ingrepen wil een onafhankelijke financieringsmaatschappij verzorgen. Dankzij het slim opzetten van 3D-Bim-model voor het ontwerp- bouwproces, kunnen we u vervolgens ook een geweldige beheertool aanleveren.

Illustrating fileA1402 proposal stadhuistoren-2.pdf
Type of ideacombination of product and service
Category of ideatechnical; design; work flow; financial
Enabling conditionsIntegrale benadering van gebouw aanpak is essentieel, wijze waarop je aanpak uitrolt is eigenlijk geheel vrij.

Stage of development

Underpinned innovation: it has not been used in practice yet but it is well underpinned.

Substantiation stage of development

Losse principes zijn al toegepast. Combinatie van de (bouwtechnische en installatietechnische) onderdelen en de speciefieke gebouwgebonden uitwerking moet nog uitgewerkt en doorgerekend/getest worden. De BIM informatie database gebruiken we nu al in informatie uitwisseling bij nieuwbouwprojecten en is aldaar beproefd. Voor gebouwbeheer bied het heel veel mogelijkheden, moet zich echter nog wel in praktijksituaties bewijzen.

Provability contribution to sustainability

Speculative contribution to sustainability; evidence of possible contributions is only indicatively and will still have to be determined through research or in practice. (Speculatieve bijdrage aan duurzaamheidsambities; dit is alleen indicatief aan te gev

Step in the right direction

Het vormt een oplossingsrichting voor concreet de stadhuistoren. De integrale benaderingswijze en het denken vanuit logische klimatologische principes om in gebouwen zo lokaal mogelijk het comfort te kunnen bieden en beinvloeden is ook op een grote schaal uitrolbaar.

Flexible idea

Flexibiliteit bevind zich in de lokale installatie & zonwering aanpak. Waardoor tegelijkertijd op één verdieping zowel zon geweerd als toegelaten kan worden en er naar behoefte zowel gekoeld als verwarmd kan worden. (met terugwinning van warmte van de ene zijde van het gebouw om weer toe te passen aan de andere zijde)

Good investment

Bij referentieprojecten blijkt kijkend naar total cost of ownership dat investeringen in een goede gebouwschil de meest rendabele zijn. De beste energetische oplossingen zijn gebaseerd op de trias energetica (ook de lijn van Natural Step). Vervolgens moet je de rest van de comfortvraag beantwoorden met een zo efficient mogelijke installatie. In het geval van de stadhuistoren is de installatie 48 jaar oud en kan wel gesteld worden dat hij echt afgeschreven is. Met de nieuwe voorgestelde oplossing kunnen we meer comfort bieden en tegelijk ca. 25 - 40 % energie besparen (marges zijn ruim omdat we momenteel te weinig gegevens hebben om dit concreter te benaderen). Dit levert dan een verwachte gas besparing op jaarbasis op van 45.000 m3 tot 60.000m3 voor de toren.

Comments

Interessante voor ons nieuwe manier van aanbesteden. We zijn gewend integraal tot de beste oplossingen te komen, daarvoor heb je een totaal team nodig. Dit voorstel is wat dat betreft een eerste aanzet, met een benaderingswijze. We denken graag verder mee voor de toren of evt een anderf gebouw of gebouwcluster.

TurTur Innovation Transitions