Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

public:outline_proposals:subdata:proposals:proposal_119 [2014/05/13 11:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~META:
 +creator = Aardvast, Remco Overmars
 +&​description abstract = (ID:119) methodiek….prestatiegericht aanbesteden
 +~~
 +
 +====== (ID:119) methodiek….prestatiegericht aanbesteden======
 +
 + ** Aardvast ** \\  // Wij leveren advies- en managementdiensten op het gebied van duurzame vastgoedontwikkeling,​ herstructurering en verbetering van vastgoedobjecten //
 +
 +^  Address|Postbus 5082, 6802 EB, Arnhem, NL |
 +^  URL|www.aardvast.nl |
 +^  Contact|Remco Overmars, Partner / adviseur, <​[email protected]> ​  |
 +^  Line of industry|Consulting and Design services; Project development ​  |
 +^  Area of expertise|Construction;​ Sustainability ​  |
 +^  Size|1-10 employees |
 +
 +===== Role of company/​organisation=====
 +Aardvast heeft in 2009 de methodiek ontwikkeld van het prestatiegericht aanbesteden. Aanbiedende partijen krijgen op deze manier de mogelijk hun creativiteit en innovatiekracht in te zetten om de beste invulling te geven aan de te leveren prestatie voor de opdrachtgever. De opdrachtgever kiest de beste koop in plaats van de laagste prijs. Deze methodiek is opgebouwd uit: - Procesbeschrijving van de aanbesteding - Aanbestedingsdocumenten opstellen (o.a. vraagspecificatie en toetsings- en acceptatieplan) - Beoordelingscriteria opstellen en onderling wegen - Inlichten verstrekken op basis van gestelde vragen (opgenomen in een procesverbaal van inlichtingen) - Interactie met aanbiedende partijen op individuele basis (aangaan van de dialoog) - Organiseren van de planpresentaties - Beoordelen van de aanbiedingen - Contracteren van winnende aanbieding
 +
 +===== Opportunities for collaboration=====
 +1. Om optimaal invulling te geven aan het huisvestingsvraagstuk van de gemeente Eindhoven is de huisvestingsbehoefte van groot belang, voordat tot aanpassing van gebouwen wordt overgegaan. Aardvast kan voor de gemeente Eindhoven de huisvestingsbehoefte in beeld brengen. 2. Het bedrijfsleven is niet gewend om deel te nemen aan prestatiegerichte aanbestedingen. Aardvast organiseert workshops om het bedrijfsleven (aannemers en bouwers) voor te bereiden op deze nieuwe manier van vragen.
 +
 +===== Description of idea=====
 +
 +<WRAP box right minwidth:​33%>​
 +<​userpoll Rating>
 +
 +  + ******
 +  + ****
 +  + **
 +
 +</​userpoll>​
 +<WRAP centeralign>​ Please rate this idea! \\ Click on **Vote and view** to see the results. </​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 +Aardvast heeft in 2009 de methodiek ontwikkeld van het prestatiegericht aanbesteden. Aanbiedende partijen krijgen op deze manier de mogelijk hun creativiteit en innovatiekracht in te zetten om de beste invulling te geven aan de te leveren prestatie voor de opdrachtgever. De opdrachtgever kiest de beste koop in plaats van de laagste prijs. Deze methodiek is opgebouwd uit: - Procesbeschrijving van de aanbesteding - Aanbestedingsdocumenten opstellen (o.a. vraagspecificatie en toetsings- en acceptatieplan) - Beoordelingscriteria opstellen en onderling wegen - Inlichten verstrekken op basis van gestelde vragen (opgenomen in een procesverbaal van inlichtingen) - Interactie met aanbiedende partijen op individuele basis (aangaan van de dialoog) - Organiseren van de planpresentaties - Beoordelen van de aanbiedingen - Contracteren van winnende aanbieding Deze manier van aanbesteden is dé innovatieve manier van aanbesteden om de duurzaamheidsambities van de gemeente Eindhoven in concurrentie vorm te geven en te realiseren.
 +^  Type of idea|service|
 +^  Category of idea|work flow|
 +^  Enabling conditions|Het is belangrijk dat er nog geen projectteam met externen is geformeerd. Ontwerpers en aannemers moeten dus nog niet zijn gecontracteerd. Het is van belang dat aanbiedende partijen de vrijheid krijgen om hun eigen team te formeren. Door opdrachtgever opgelegde partijen kunnen nadelig werken voor een goed proces.|
 +
 +===== Stage of development=====
 +
 +Proven innovation: it has been used in practice on a small scale.
 +
 +===== Substantiation stage of development=====
 +
 +Wij zijn in 2009 gestart met de eerste prestatiegerichte aanbesteding. Daarna hebben wij meerdere projecten op deze wijze succesvol begeleid. De successen zijn aantoonbaar,​ want we hebben namens onze opdrachtgevers prijzen gewonnen: - Passiefbouwen Award in 2011 voor het eerste project dat als passiefbouwen is uitgevoerd in de sociale woningbouw; - Meest Vernieuwende Opdrachtgever in 2013
 +
 +===== Provability contribution to sustainability=====
 +
 +Proven contribution to sustainability;​ this has been shown in practice.
 +
 +===== Step in the right direction=====
 +
 +Door zowel duurzaamheidsambities als budget te formuleren wordt de markt uitgedaagd om de prestaties te realiseren. Telkens weer wordt door de markt bewezen dat zij op basis van gestelde budgetten meer kwaliteit kunnen leveren dan gevraagd wordt. Wij zijn deze manier van aanbesteden gestart om duurzaamheid betaalbaar te krijgen. Door stapeling van maatregelen wordt het product duurder. Door integrale oplossingen wordt duurzaamheid ook betaalbaar.
 +
 +===== Flexible idea=====
 +
 +Het proces is in te delen zoals u dat wilt. Het is echter van belang dat de spelregels vooraf aan alle deelnemers bekend zijn en dat het proces op een transparante en consistente wijze wordt doorlopen. Het proces brengt geen onomkeerbare milieueffecten met zicht mee. Tijdens de beoordeling van aanbiedingen is het belangrijk te achterhalen of dergelijke oplossingen worden aangeboden.
 +
 +===== Good investment=====
 +
 +Lagere investeringskosten:​ ca. 10% besparing Lagere onderhoudskosten:​ ca. 40% besparing Lagere interne kosten door regierol: ca. 50% besparing Risicobeperking doordat opdrachtgever geen engineeringsverantwoordelijkheid heeft Financieel risico lager en eerder in het proces onder controle Doorloopsnelheid van het project wordt gehalveerd Referentieprojecten:​ - Energiesprongmontferland.nl : energieneutrale woningen - Energieneutrale passiefhuizen in Kilder - Multifunctioneel Centrum in Silvolde - Zorgcomplex in Nijmegen
 +
 +===== Comments=====
 +
 +Er zijn twee vormen van ketensamenwerking,​ te weten: - opdrachtgever maakt nadrukkelijk deel uit van de keten en draagt verantwoordelijkheid - opdrachtgever staat meer op afstand en laat de markt de keten formeren. Aardvast is voorstander van de tweede manier: opdrachtgever vervult een regierol en maakt geen deel uit van de keten. De opdrachtgever stimuleert aanbieders een keten te formeren. Deze manier zorgt nog steeds voor concurrentie,​ terwijl de eerste manier concurrentie uitsluit. Door concurrentie ontstaat innovatie. Succes bij de beoordeling van alle inzendingen! Met vriendelijke groet, Remco Overmars
 +
 +{{tag>​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​all "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​scope":"​services"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​stage of development":"​proven innovation"​ "​public:​outline_proposals:​subdata:​tags:​contribution to sustainability":"​proven contribution"​}}
 +
 +
 +
  
TurTur Innovation Transitions