(ID:106) De Energieboom…….licht, warmte en windenergie omzetten...CO2-filter

CoSource
Organiseren / optimaliseren van beheer- en onderhoud gebouwen en installaties

AddressAmbachtsweg 14, 5683 CD, Best, Nederland
URLwww.cosource.nl
ContactArnoud de Zeeuw, Senior Project Manager, a.dezeeuw@cosource.nl
Line of industryContracting; Consulting and Design services; Maintenance services; Real estate; Other, inspectie, audit
Area of expertiseDesign; Construction; Maintenance; Installations
Size11-50 employees

Role of company/organisation

In de praktijk blijken veel duurzame projecten niet aan de verwachtingen te voldoen. Oorzaken zijn vaak verkeerde verwachtingen, ontwerp niet doordacht in relatie tot de aanwezige omgeving, geen goede oplevering etc. CoSource heeft kennis en ervaring op alle relevante gebieden (technisch, bouwkundig, milieukundig, organisatorisch en financieel) en kan meedenken in de voorfase van een project om de risico’s en alle aspecten in elke fases van het traject te doorgronden en te benoemen. CoSource is geen uitvoerende partij in de zin van detail engineering (DO), levering en montage. De rol van CoSource in dit project is adviserend en ondersteunend in elke fase van het traject. Van analyseren ideeën, opstellen vraagspecificaties (VO), ondersteunen in aanbesteding tot oplevering en invulling in de exploitatie fase.

Opportunities for collaboration

Succesvolle samenwerking vereist onderling vertrouwen. Organisaties die elkaar vertrouwen, hebben positieve verwachtingen over elkaars competentie, betrouwbaarheid, openheid en behulpzaamheid. Hierdoor zijn zij bereid om zich kwetsbaar ten opzichte van elkaar op te stellen. Vanuit de vele ideeën die aangeleverd worden ontstaan diverse projecten met verschillende samenwerkingsvormen en verschillende partijen. Dit vergt goed projectmanagement en kennis over allerlei soorten onderwerpen. Een kritische houding op het gebied van haalbaarheid (technisch en financiële besparingen), voldoen aan specificaties en continue verifiëren en valideren gedurende het proces zijn noodzakelijk voor resultaat borging. Voor CoSource is het een kans om in voorfase betrokken te zijn en vervolgens in de exploitatiefase een vaste partner te worden voor de gemeente Eindhoven op het gebied van gebouw beheer in al zijn facetten.

Description of idea

Rating
You need to log in to be able to vote

Please rate this idea!
Click on Vote and view to see the results.

De Energieboom is een innovatief concept om het Stadhuisplein aantrekkelijker te maken en de Brainport Regio Eindhoven concreet uit te dragen. Solar Botanic ontwikkelt en produceert kunststof bomen en planten die licht, warmte en windenergie omzetten in 100% groene elektriciteit én als CO2-filter fungeren. Met hun volledig natuurgetrouwe vormgeving dragen deze niet alleen bij aan een beter milieu, maar bieden zij tevens een visueel aantrekkelijk alternatief voor de oprukkende landschapsvervuiling door windmolens en zonnecollectoren. Bij het ontwerp van deze producten wordt het het biomimicry-concept gehanteerd (bios=leven, mimesis=imitatie). Deze wetenschap bestudeert natuurlijke principes en processen, en laat zich hierdoor inspireren tot innovatieve oplossingen voor menselijke problemen. De natuur beschikt immers over miljarden jaren ervaring als het gaat om het bedenken van ‘slimme oplossingen’! De stam en de takken van de bomen, planten, struiken en heesters zijn vervaardigd uit hergebruikte kunststof materialen. De daadwerkelijke energieopwekking vindt plaats in de zogeheten nanobladeren. Aan de basis van de werking van de nanobladeren ligt een unieke combinatie van drie technieken: • de nano photovoltaic (fotozonnecellen die licht in elektriciteit omzetten), • de nano thermovoltaic (warmtecellen die warmte in elektriciteit omzetten) • de nano piezo (een techniek om elektriciteit uit beweging – zoals wind – te winnen). De nanobladeren zijn dermate gevoelig dat de energieboom ook in geval van diffuus licht (bewolking, schemering) elektriciteit kan blijven opwekken. Navraag bij de leverancier leert dat op dit moment een prototype ontwikkeld wordt. De verwachting is dat binnen 18 maanden het systeem in productie gaat.

Illustrating filesolar-botanic-bedrijfsfolder.pdf
Type of ideaproduct
Category of ideatechnical; design
Enabling conditionsDit idee heeft met name betrekking op de volgende speerpunten • Speerpunt 1 Eindhoven als duurzame stad volgens principes van The Natural Step o Bodem niet uitputten o Geen schadelijke chemische stoffen gebruiken o De natuur niet aantasten o Aandacht voor mensen hebben • Speerpunt 3 Waarde creëren Stadhuisplein o Aantrekkelijker maken o Groen o Gemengde functie o Gezonde lucht o Top Technologische regio • Speerpunt 4 Energie neutrale stad o Duurzaam opwekken • Speerpunt 5 Zichtbaar maken van innovatie o Inspireren o Living lab o Ruimte voor experiment en flexibiliteit o Voorbeeld functie o Gedrag verandering Meer informatie op http://solarbotanic.com/products/

Stage of development

Speculative innovation: it has not yet been used in practice because it is in an idea stage and will need more development.

Substantiation stage of development

nog niet mogelijk

Provability contribution to sustainability

Speculative contribution to sustainability; evidence of possible contributions is only indicatively and will still have to be determined through research or in practice. (Speculatieve bijdrage aan duurzaamheidsambities; dit is alleen indicatief aan te gev

Step in the right direction

Dit idee heeft met name betrekking op de volgende speerpunten • Speerpunt 1 Eindhoven als duurzame stad volgens principes van The Natural Step o Bodem niet uitputten o Geen schadelijke chemische stoffen gebruiken o De natuur niet aantasten o Aandacht voor mensen hebben • Speerpunt 3 Waarde creëren Stadhuisplein o Aantrekkelijker maken o Groen o Gemengde functie o Gezonde lucht o Top Technologische regio • Speerpunt 4 Energie neutrale stad o Duurzaam opwekken • Speerpunt 5 Zichtbaar maken van innovatie o Inspireren o Living lab o Ruimte voor experiment en flexibiliteit o Voorbeeld functie o Gedrag verandering Meer informatie op http://solarbotanic.com/products/

Flexible idea

In de toekomst zijn meerdere uitvoeringsvormen beschikbaar. Opstellen van de “boom” is flexibel en zelf te bepalen aan de hand van het gewenste stadsbeeld. Lignin is a by-product of the pulp industry and the supply volume is rising worldwide.This material is clean by ecological standards, ensuring more environmentally sound manufacture and disposal.

Good investment

TurTur Innovation Transitions